login: hasło:

Absolwenci Wydziału Prawa 1969

Dlaczego "Absolwenci 69"

O Polsce w Europie, o Mnie, o Tobie i …. o Nas

 

Tomasz Tadeusz Koncewicz 

O Polsce w Europie.  POLEXIT.

(Uwaga: za zgodą Autora przytaczamy na naszej stronie fragmenty interesującego artykułu prof. Tomasza Koncewicza. Pełny tekst przeczytacie w Monitorze Konstytucyjnym z 11.10.2023r.  https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/26680

By zachęcić do lektury całości przytaczamy obszerne fragmenty ilustrujące aktualne problemy, nad którymi powinniśmy się pochylić przed 15 października b.r.

„To co wydarzyło się w latach 2015 – 2023 (lista jest jedynie przykładowa, bo skali destrukcji na każdym poziomie życia publicznego nie sposób już oddać: zwasalizowanie i zniszczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, przejęcie sądów i prokuratury, upolitycznienie mediów, korupcja na niespotykaną dotąd skale, a wszystko połączone z wszechpanującą manipulacją, instrumentalizacją izakłamaniem), w pełni uzasadniają postawienie dramatycznego pytania: Quo vadis, Polsko?” (…)

„Pisząc w październiku 2023 r. musimy zrozumieć, że POLEXIT to coś znacznie więcej, aniżeli tylko spór o instytucje, rule of law, sędziowską niezawisłość etc. Stawka jest obecnie nieporównywalnie większa: obrona pewnego stylu życia, wartości i przynależność do wspólnoty. W 2004 r. polscy obywatele zagłosowali znaczną większością za Akcesją. Jest wysoce prawdopodobne, że ci sami obywatele głosując 15. 10. 2023 r. będą także oddawali głos za naszym pozostaniem w Unii. Udawanie, że to mnie nie dotyczy, nie wchodzi już po prostu w grę”.

„(…) standardy europejskiej kultury i praktyki konstytucyjnej kształtowała tradycja liberalna, która zakłada prymat prawa nad polityką. Pomne tragicznych doświadczeń z przeszłości, gdy wola większości stawała się tępym narzędziem opresji i prowadziła do niewyobrażalnego bezprawia i zbrodni popełnianych w imię „większościowego prawa”, państwa europejskie były gotowe zrezygnować z części swojej suwerenności na rzecz niezależnej wspólnoty i silnych instytucji ponadnarodowych”.

„Gdy w 1989 r. upadał mur berliński, wierzyliśmy w moc sprawczą prawa i niezależnych instytucji, które miały być jasnym zerwaniem z okresem fasadowych konstytucji i fasadowej sprawiedliwości politycznej. Europejski konstytucjonalizm został zakorzeniony w symbolicznym „nigdy więcej” i dzisiaj składa się z kilku fundamentalnych zasad.

Po pierwsze, konstytucja musi być akceptowana jako najwyższe prawo bez względu na to, kto zdobywa chwilową większość parlamentarną.

Po drugie, obowiązkiem państwa jest przestrzeganie praw i wolności konstytucyjnych obywateli, które wyznaczają granice działania każdej władzy.

Po trzecie, władza na poziomie krajowym zostaje poddana kontroli z zewnątrz w postaci silnego i niezależnego mechanizmu sądowej kontroli sprawowanej przez Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu i Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Obywatele mieli być chronieni przed szaleństwami państwa narodowego także przez mechanizmy zewnętrzne i wobec tego państwa niezależne. Pokolenie moich dziadków i rodziców aspirowały do, i marzyły o, byciu elementem takiej wspólnoty”.

” Polexit, czyli co?

Dzisiaj widzimy, że założenia tego powojennego ładu europejskiego nie sprawdzają się w rzeczywistości, skoro jego liberalne podstawy są kwestionowane przez jedno z państw; [stało się] coś, czego nikt nie dopuszczał w myślach w 1951 r. Polska A.D. 2015 – 2023 proponuje agresywnie i jednostronnie antagonistyczne rozumienie decyzji o integracji. Doraźna polityka i nieposkromiona żądza utrzymania władzy per fas et nefas (wolta w sprawie Ukrainy to najbardziej dobitny dowód politycznej degrengolady) są ważniejsze od naszego członkostwa w Unii i wizerunku państwa. Według retoryki PiS „My Polacy” jesteśmy wyjątkowi, ponieważ różnimy się co do rozumienia esencjonaliów konstytucyjnych, skoro choćby rule of law czy niezawisłość sędziowska w Polsce rzekomo znaczy coś innego niż gdzie indziej i nie ma w tym zakresie zgody na poziomie wspólnego rozumienia. Według polskiego „rozumienia” rule of law, sędziów i prokuratorów można zwalniać/ przenosić faksem [wysłanym] z ministerstwa, a za przekazywanie pytań do Trybunału Sprawiedliwości grozi postępowanie dyscyplinarne” 

Skoro to jest nasza praktyka rule of law, to może my w Polsce jesteśmy faktycznie inni od reszty i do tej europejskiej wspólnoty prawa i wartości nie należymy … ? (pod.red). W takiej sytuacji zestawienie więc wartości ustabilizowanych na poziomie państw członkowskich Unii Europejskiej z naszym „rozumieniem” wspólnoty i wartości, które tę wspólnotę tworzą, musi prowadzić do nieuchronnego zderzenia”.

„POLEXIT jako wyzwanie dla wspólnoty obywateli.

Ataki na Trybunał Sprawiedliwości i pogarda dla Unii nie tylko jednak marginalizują Polskę wewnątrz wspólnoty i docelowo wypychają Polskę z Unii, lecz także czynią z obywatela polskiego na powrót sługę państwa i obywatela europejskiego drugiej kategorii, pozbawionego ochrony, którą dają obywatelom w innych państwach prawo europejskie i sądy. To powrót do świata, w którym „Kowalski” nie ma żadnych szans – ma świecić światłem odbitym państwa i być posłuszny jego woli. Obywatel ma żyć w cieniu konstytucji strachu.”

(…) ” Podczas gdy „państwo PiS” za wszelką cenę dąży do wtłoczenia obywatela w ramy państwowe, Unia z tych ram nas wyzwala i otwiera nowe możliwości. Podczas gdy prawo europejskie daje szansę na wygraną z potężnym państwem (odzyskanie podatku akcyzowego przez polskich importerów samochodów używanych to jeden z wielu przykładów), w sporze „państwa PiS” z obywatelem to pierwsze chciałoby widzieć swoje unijne zobowiązania jako nic niewartą kartę papieru. Dla PiS dobry obywatel to obywatel sterowany, przekonany, że decyzje państwa są zawsze dla niego dobre, i potulnie je akceptujący.” (…)

„Na naszych oczach rozgrywa się w Polsce spektakl, w którym każdy gra swoją rolę na politycznej planszy gry zatytułowanej „Jak manipulować prawem i instytucjami” i „Jak niszczyć prawo i instytucje, gdy stawiają opór”. Ten spektakl nienawiści odgrywany jest przy akompaniamencie suwerennościowej retoryki wojennej, a solistami są przedstawiciele rządu prześcigający się w ignorancji, sądowym warcholstwie i łzawych scenach martyrologicznych w nadziei, że ich elektorat to dostrzeże i doceni. To spektakl, w którym pseudosąd konstytucyjny tworzy pozory legalności, a parlament co chwila ponawia legislacyjne próby przejęcia resztki niezawisłego wymiaru sprawiedliwości i zniweczenia sensu zadawania przez polskie sądy pytań Trybunałowi Sprawiedliwości”. (…)

„Dlatego to właśnie obywatele muszą dzisiaj pytać o dalekosiężne europejskie konsekwencje (dla siebie) paranoidalnej polityki PiS, gdzie każdy jest naszym wrogiem knującym na szkodę Polski – wybrańca wśród narodów, państwa, które kwestionuje podstawy Unii, odrzuca autorytet sądów i orzeczeń sądowych, a z korupcji i bezczelności uczyniło „cnoty rządzenia”. Obywatele muszą rozumieć, że z wyborem partii, która odrzuca podział władzy, tolerancję dla innych, propaguje szowinizm i podziały, a nieufność, małostkowość i żądzę zemsty podnosi do rangi „cnót” politycznych, związana jest cena, którą pewnego dnia trzeba będzie zapłacić.”

” Unia nam niczego nie narzuca. Bycie we wspólnocie oznacza, że jej członkowie dobrowolnie przyjmują określone reguły postępowania, które wiążą wszystkich jako warunek życia obok siebie. Różnorodność (perspektywa państw – członków wspólnoty) nieustannie poszukuje kompromisu z dążeniem do jednolitości (perspektywa Unii). Integracja jest procesem, a nie zero-jedynkowym równaniem według antagonizującej logiki „dobrzy My v. źli Oni”, „suwerenne państwa v. niesuwerenna Unia”.

Gdy stajesz się częścią wspólnoty, korzyści idą w parze z obowiązkami. Gdy nie przestrzegasz tych ostatnich, pozostali członkowie wspólnoty mogą pewnego dnia postanowić, że nie chcą już grać z tobą w jednej drużynie. W tym momencie jesteś zwolniony z obowiązków, ale równocześnie tracisz dobrodziejstwa, które wspólnota gwarantowała”.

„Unia egzekwuje tylko warunki kontraktu, który podpisaliśmy w 2004 r.” (…)

Quo vadis Polsko?

Dzisiaj żyjemy w państwie pozbawionym jakichkolwiek bezpieczników i ograniczeń, w którym władza może, i w rzeczywistości robi wszystko. Działania ostatnich 8 lat zmierzające do przejęcia niezależnych instytucji domykają się w upiornie logiczną całość w najgorszym z możliwych momentów zarówno dla Europy, jak i naszych praw i swobód obywatelskich. Gdy prawo i instytucje zaczynają służyć bezwzględnej polityce, zamiast ją cywilizować i krępować, zniszczony zostaje jeden z fundamentów powojennego ładu europejskiego: wiara, że każda władza polityczna musi być władzą ograniczoną i kontrolowaną przez instytucje od niej niezależne, przede wszystkim sądy”. (…)

„Miejmy więc świadomość stawki, o jaką toczy się bezkompromisowa polityczna rozgrywka. Jest to nasze trwanie w europejskiej wspólnocie prawa, której reguły i zasady z własnej woli zaakceptowaliśmy w 2004 r. i które były marzeniem i celem aspiracji całych generacji Polaków po 1945 r. albo … definitywny POLEXIT” (…) (podk. redakcji)

Zachęcamy do przeczytania całego interesującego artykułu Redakcja Absolwenci69.

11 października 2023

Więcej z działu "Dlaczego "Absolwenci 69""...

 1. Wspomnienie o Romku Kulikowskim
 2. 1-szego listopada wspominamy zmarłych.
 3. O Polsce w Europie, o Mnie, o Tobie i …. o Nas
 4. W ogródku Salonu Śląskiego
 5. Wrześniowe spotkanie w Salonie Śląskim.
 6. Odwiedzamy naszego absolwenta Marka Rafalskiego w Poznaniu
 7. Zmarła Krystyna Lapeta - Jastrzębska
 8. Kolejne spotkanie Absolwentów69 w Concordii Taste
 9. Quo vadis Izraelu – raz jeszcze
 10. Spotykamy się już w sierpniu we Wrocławiu
 11. Jak odbudować państwo prawa w Polsce?
 12. Paragrafy zniewalają
 13. O aktualnej sytuacji w Izraelu
 14. Pałac w Pszczynie i Rynek
 15. XXV Zjazd Absolwentów Prawa 69
 16. Jak wytłumaczyć i opowiedzieć o tym, co jest niemożliwe do wytłumaczenia i opowiedzenia?
 17. Ostatnia chwila na odpis podatku na Fundację Pomocna Dłoń
 18. Drodzy Absolwenci Prawa 69!!! Serdecznie i świątecznie
 19. ZAPROSZENIE - Zjazd, Zjazd, Zjazd 2023
 20. Chodźcie śmiało – strona wolna od wirusa
 21. Dzień kobiet po babsku
 22. Absolwenci 69 Absolwentkom
 23. Małe zjazdy – DUŻY Prezes
 24. Salon Śląski ponownie nas gościł
 25. Carpe diem!
 26. Żegnamy naszą Absolwentkę 69! Odeszła Wirmina Kurek
 27. Pożegnaliśmy Romualda Kulikowskiego – wczoraj - 30 stycznia 2023r.
 28. Absolwenci wspominają
 29. Absolwenci wspominają Romualda Kulikowskiego "Romka"
 30. Absolwenci Prawa 69 płaczą.
 31. Jeszcze trochę o problemach ustrojowych Izraela
 32. Naszym kolegom Absolwentom69
 33. Zjazd, Zjazd, Zjazd 2023!
 34. Absolwenci 69 kolejny raz w Salonie Śląskim
 35. Na marginesie artykułu prof. Tomasza Tadeusza Koncewicza
 36. Polski TK trzeba będzie odbudować od podstaw
 37. Drugie spotkanie w Salonie śląskim.
 38. Kolejne spotkanie w Salonie Śląskim
 39. Absolwenci69 w Salonie Śląskim
 40. Z wielkim żalem żegnamy naszego Absolwenta Prawa69
 41. „Absolwenci 1969” w sztafecie zmian pokoleniowych
 42. Spotkanie na Uniwersytecie Wrocławskim w Auli Leopoldyna 2022r.
 43. Spotkanie pod Szermierzem (druga cześć 24-go Zjazdu Absolwentów)
 44. Dwudziesty czwarty Zjazd Absolwentów Prawa 69 (cz.1-sza)
 45. Zjazd, Zjazd, Zjazd Absolwentów Prawa 69
 46. Teraz wiemy czemu Rudawy to Rudawy
 47. Wspomnienie o Aldonie Tychowskiej
 48. Żegnamy naszą koleżankę
 49. „Przyszła pani z lasu”
 50. Przymierzamy się do Zjazdu – przychodźcie na Skype
 51. Już wiosna - Święta, Święta
 52. Jeśli jesteś Europą, jaka jest Twoja historia w 2022 roku?
 53. Świat nie kompatybilny
 54. Za zdrowie Pań
 55. Smutna wiadomość
 56. Żegnamy naszą koleżankę
 57. Los wie kiedy się uśmiechnąć
 58. Procesy z dawnych lat
 59. Babcie i Dziadkowie!
 60. Absolwenci Wydziału Prawa 69`
 61. Kornel o świątecznej lekturze
 62. Na ten Nowy Rok 2022
 63. Zbliżają się Święta
 64. Kanadyjska Kolumbia Brytyjska (BC) pod wodą.
 65. Obchody Dnia Niepodległości w Polsce widziane z Izraela
 66. My siedemdziesięcioletni plus - wykluczeni.
 67. Refleksje na temat upływającego czasu
 68. Konspira, czyli spotkanie Absolwentów 69
 69. O relacjach pomiędzy prawem międzynarodowym a Konstytucją RP
 70. Żegnamy
 71. Żegnamy Absolwenta Prawa 69
 72. Nienawiść i jad nie popłaca
 73. Zniewaga
 74. Pierwszy w dziejach "proces" o zniesławienie
 75. Cudzołóstwo w starych dokumentach
 76. Bądźmy zawsze razem
 77. O dwóch kółkach
 78. Kończy się okres rozliczeniowy podatku za 2020 rok
 79. Na tle wspomnień z Dwudziestolatki
 80. Pesach – Wielkanoc - Pascha
 81. Dalej Absolwenci 69 spotykają się na Skype
 82. Żegnamy naszego kolegę
 83. Fałsz Kobiety
 84. Rusycyzmy przyswojone
 85. Rozpoczynamy nowy temat
 86. Moim koleżankom Absolwentkom69
 87. Gry i zabawy
 88. Co wyszukano w lamusie pamięci
 89. Utwory kabaretu Bezpłatna protekcja
 90. Prolegomena do umykających słów
 91. Co nas drażni (dziwi) w ramach różnicy pokoleń.
 92. Drodzy Absolwenci 69
 93. Jesień trzeba zobaczyć lub usłyszeć
 94. TRZY CHANDRY
 95. Odświeżamy nasze pasje
 96. Historia Kabaretu Prawników
 97. Wspomnienie o Romanie Wtorku
 98. Mario
 99. Zapasy z koronowanym wirusem trwają
 100. Zjazd pod koroną wirusa
 101. Spotykajmy się w czasie epidemii
 102. Smutna wiadomość
 103. Świątecznie lecz bezpiecznie
 104. Nowy tomik wierszy
 105. Zjazd odwołany
 106. Kolejny, już 24-ty, coroczny zjazd Absolwentów Prawa 69
 107. Ruch na naszej absolwenckiej stronie
 108. Koledzy Absolwenci - DO ROBOTY
 109. Spotkanie teatralne – ostatnie w 2019 roku
 110. Drodzy Absolwenci
 111. Przeszło stu prawników – Absolwentów Prawa 69
 112. Przykra informacja
 113. Słowo o Jurku
 114. Po raz dziesiąty odwiedziliśmy Rudę Milicką
 115. Bystrzyca Kłodzka na lipcowe spotkanie
 116. Pół wieku od zakończenia studiów!
 117. Absolwenci69!
 118. Nasi Drodzy Absolwenci
 119. Zjazd w dniach od 7 do 9 czerwca 2019
 120. Zaproszenie na Uroczysty Zjazd Jubileuszowy
 121. Same serdeczności
 122. Wyższa Szkoła Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 123. Akademia Sztuk Teatralnych
 124. Dwunaste spotkanie z WCA na szlaku Akademickiego Wrocławia
 125. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 126. Kolejna przygoda na drodze Akademickiego Wrocławia
 127. Akademia Wychowania Fizycznego
 128. Spotkanie ultranowoczesności z historią
 129. Spotkanie z nauką.
 130. Spotkanie w Ossolineum
 131. Komitet organizacyjny jak dzwon
 132. W drodze na kolejny Zjazd Absolwentów 69
 133. Grawitacja spada a moc rośnie
 134. Spacer wrocławskim traktem teatralnym
 135. Papieski Wydział Teologiczny
 136. Wielkanoc 2018 roku
 137. Profani w świątyni sztuki
 138. Akademia Sztuk Pięknych
 139. XXI Zjazd - Krynica - Zdrój, Słowacja
 140. Człowiek renesansu
 141. Cieszmy się Świętami
 142. IMAGINARIUM
 143. Pierwszy listopada
 144. Pociągiem do Szczecina na dwudziesty zjazd
 145. Mały zjazd w Gdańsku - drugi dzień
 146. Obyśmy zdrowi byli
 147. Program XX Zjazdu „ABSOLWENCI 69”
 148. Zjazd w Szczecinie - czerwiec 2017 r.
 149. Na ten Nowy Rok
 150. Czas płynie
 151. Jubileusze – jubileusze
 152. Autobus na początek XIX Zjazdu Absolwentów Prawa69
 153. Majówka turystyczna
 154. Święta, Święta, Święta
 155. Serdeczne gratulacje składamy
 156. XIX Zjazd Absolwentów 69!
 157. Oby nam się dobrze wiodło w kolejnym roku
 158. Usiądźmy przy stole
 159. Krasnal Paragrafek usynowiony
 160. IMMATRYKULACJA
 161. I cóż, że się zmieniamy – numer grupy zostaje ten sam.
 162. Jesień, jesień już
 163. Trudno dziś uwierzyć - czterdzieści pięć lat minęło
 164. W 2015 odwiedzimy Pragę
 165. Absolwenci Wydziału Prawa 1969 strona „Pod Paragrafkiem”

Copyright © 2014 | Łukasz Parysek & Absolwenci Wydziału Prawa 1969