login: hasło:

Absolwenci Wydziału Prawa 1969

Dlaczego "Absolwenci 69"

Jeszcze trochę o problemach ustrojowych Izraela

O instytucji Doradcy Prawnego Rządu

            Podbudowany pozytywnymi reakcjami na mój poprzedni wpis zdecydowałem uzupełnić obraz pola walki o praworządność w Izraelu i opisać rolę jeszcze jednego organu, sprawującego, obok SN/WTS, funkcje "strażnika praworządności" w systemie prawnym tego państwa.

            Mowa o instytucji Doradcy Prawnego Rządu (dalej - DPR). DPR jest mianowany przez rząd na podstawie wniosku komisji publicznej złożonej z:

- sędziego SN w stanie spoczynku,

- ministra sprawiedliwości lub byłego DPR,

- przewodniczącego komisji parlamentarnej d.s. prawa i legislacji,

- członka krajowej izby adwokackiej,

-  prawnika naukowca z akademii.

Nie jestem pewien czy w jakimkolwiek innym państwie istnieje podobna instytucja, w każdym razie DPR jest jednym z najważniejszych i najbardziej wpływowych urzędów publicznych w Izraelu. Jest to instytucja sprawująca dwie funkcje równolegle: 1) Naczelnego Prokuratora (nie mylić z Prokuratorem Generalnym; 2) doradcy prawnego rządu (o tym co to oznacza opiszę za chwilę).

            Jako Naczelnemu Prokuratorowi, podlega mu cała prokuratura w państwie łącznie z Prokuratorem Generalnym. A zatem DPR sprawuje kontrolę nad działalnością prokuratury i policji, szczególnie jeśli chodzi o postępowanie karne w kwestiach szczególnie drażliwych, jak prowadzenie śledztwa, wytoczenie aktu oskarżenia i prowadzenia procesu przeciw wysokiej rangi politykom (prezydent, premier, minister czy inny wysoki urzędnik państwowy). W praktyce, w powyższych okolicznościach personalnych, DPR jako naczelny prokurator ma ostateczne słowo co do rozpoczęcia śledztwa, jego umorzenia, wytoczenia aktu oskarżenia, kwalifikacji przestępstwa itp. DPR może też zadecydować czy prowadzić proces sądowy czy też dojść z obroną podejrzanego/oskarżonego do porozumienia karnoprocesowego. Wszelkie inne czynności związane z postępowaniem karnym pełni Prokurator Generalny i jego personel.

Obowiązkiem DPR pełniącego swoją funkcję jest wydawać opinie prawne co do zgodności z prawem rządowych decyzji lub projektów ustaw. Jest on również upoważniony do reprezentowania rządu w sądach w razie, gdy decyzje tego są zaskarżane. Zwyczajowo opinia prawna DPR jest obowiązująca i w przypadku, gdy opiniuje on, że dana decyzja czy projekt ustawy są niezgodne z prawem (określone to jest formułą DPR, że "będę miał trudność obronić to przed WTS w razie zaskarżenia"), decyzja taka czy projekt ustawy są zmieniane zgodnie z jego opinią. Zachodzą jednak niekiedy ekstremalne sytuacje, gdy rząd upiera się przy swoich racjach. Wtedy DPR oświadcza, że nie będzie bronił takiej decyzji przed WTS[i]. Są to, jak dotychczas, sytuacje bardzo rzadkie (ja osobiście pamiętam jeden taki przypadek), ponieważ rząd nie kwapi się wchodzić w otwarty konflikt z DPR. Być może stan ten zmieni się podczas kadencji kształtującego się obecnie rządu.

Już teraz obecna DPR publicznie skrytykowała "ustawodawczy blitz" obecnej koalicji większościowej w parlamencie, mający na celu zmienić dotychczasowy ustrój prawny naruszając system kontroli i równowagi (checks and balances) między organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowej, poprzez polityzację systemu prawnego państwa.  Dodatkowo, wśród projektów ustaw do uchwalenia której przez tą koalicję jest ustawa personalna, mająca na celu umożliwienie piastowania funkcji ministra przez polityka, przywódcy jednej z ortodoksyjnych partii religijnych, skazanego niedawno za przestępstwa podatkowe. Udało mu się uniknąć kary bezwzględnego pozbawienia wolności poprzez porozumienie karnoprocesowe, w ramach którego zobowiązał się wycofać z działalności politycznej. Niezgodnie z duchem porozumienia uczynił to on jedynie na krótki okres czasu. W czasie wyborów do parlamentu i po nich powrócił on do działalności politycznej całą parą. Warto nadmienić, iż polityk ten jest notorycznym przestępcą finansowym. Kilkanaście lat temu, sprawując urząd ministra spraw wewnętrznych, został on skazany za defraudację i korupcję na kilka lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Mało tego, obecnie planowane jest mianowanie go na ministra skarbu. Przypuszczam, że jest to novum na skalę ogólnoświatową. Ale to już nie pierwszy raz, przecież to my, Żydzi,  wymyśliliśmy monoteizm. Niewątpliwie jednak projekt tej ustawy zostanie zaskarżony do WTS.

Wobec powyższego, nie ma się co dziwić, że obecnie urząd DPR i piastujący obecnie tę funkcję, znajdują się, podobnie jak WTS, pod ciężkim ostrzałem polityków z radykalnej prawicy i religijnych ortodoksów. Już zupełnie otwarcie wyrażają się niektórzy z nich, że należy zdymisjonować obecną DPR (ona pełni tę funkcję niespełna półtora roku, podczas, gdy DPR mianowany jest zwykle na 6-cio letnią kadencję) oraz przeprowadzić radykalną zmianę strukturalną tego urzędu. Mowa tu o rozdzieleniu funkcji doradcy rządu od naczelnego prokuratora, którego funkcje przejmie Prokurator Generalny. DPR stanie się natomiast zwykłym radcą prawnym premiera wybranym i mianowanym przez niego. Oznacza to, że z niezależnego urzędnika, kontrolującego działalność rządu, stanie się on czymś w rodzaju consigliere, znanego z filmów o mafii. Warto tu zaznaczyć, że projekt takiej zmiany strukturalnej urzędu DPR jest rozważany od dłuższego czasu i nie tylko przez środowiska prawicowe i niektóre argumenty za wydają się słuszne. Problem w tym, że nie ma jakiejkolwiek gwarancji, że kompetencje "strażnika praworządności" jakie pełni obecnie DPR, nie "rozmyją" się w drodze do Prokuratora Generalnego.

Biorąc pod uwagę powyższe wraz z opisanymi wcześniej zamierzeniami obecnej koalicji większościowej wobec SN/WTS, w kraju w którym strukturalnie rząd jest i tak najsilniejszym organem władzy zaś parlament najsłabszym, niebezpieczeństwo naruszenia sytemu kontroli i równowagi między organami władzy jest bardzo konkretne, ze wszystkimi szkodliwymi dla demokracji konsekwencjami.

P.S. Pragnę zaznaczyć że mój opis funkcji i działalności  tak SN/WTS jak i DPR jest siłą rzeczy bardzo powierzchowny. Nie jest bowiem możliwe wejście w bardziej dokładną rezolucję na platformie naszej strony. Celem mojego opisu jest, możliwie popularne, zapoznanie Was z problemami ustroju prawnego Izraela bez zbytniego wchodzenia w szczegóły o strukturze i kompetencjach opisywanych organów władzy.

 

[i] 1. Rolę TK. W Izraelu spełnia „Sąd Najwyższy działający w charakterze Wysokiego Trybunału Sprawiedliwości” -w dalszym ciągu zwany WTS

http://absolwenciprawa69.pl/kategoria.php?artykul=285&kat=2

5 lutego 2023

Więcej z działu "Dlaczego "Absolwenci 69""...

 1. Drzewo Absolwentów Prawa 69
 2. PARAGRAFEK
 3. Nasi profesorowie w moich wspomnieniach (wspomina Józef Frąckowiak)
 4. Spotkanie z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji
 5. Absolwenci69 spotkali się na dużym zjeździe we Wrocławiu po raz 26 - wielu nie mogło się już z nami spotkać
 6. Zjazd – 2024 rok (ostatni?)
 7. Smutna wiadomość o śmierci naszego kolegi
 8. A to Polska właśnie
 9. Salon Śląski 9 kwietnia rozmawiamy o Zjeździe i nie tylko
 10. Drodzy AbsolwenciPrawa69!!!
 11. Zjazd, Zjazd, Zjazd Absolwentów 2024 rok
 12. 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet
 13. Spotkanie w Salonie Śląskim 5 marca 2024 r.
 14. Pożegnaliśmy Jagodę Kulikowską
 15. Smutna wiadomość
 16. Trybunał Konstytucyjny na nowo
 17. Na dobre życzenia nigdy nie jest zbyt późno.
 18. Kolejne spotkanie w Salonie Śląskim - 6 lutego 2024
 19. To nie jest kraj dla ludzi po siedemdziesiątce
 20. OBYWATEL - W POSZUKIWANIU PRZESTRZENI I ORĘŻA
 21. Styczniowe spotkanie w Salonie Śląskim - 16 stycznia 2024r.
 22. Drodzy Absolwenci Prawa 69
 23. Zbliżają się Święta i Nowy Rok
 24. Grudniowe spotkanie w Salonie Śląskim.
 25. Wspomnienie o Romku Kulikowskim
 26. 1-szego listopada wspominamy zmarłych.
 27. O Polsce w Europie, o Mnie, o Tobie i …. o Nas
 28. W ogródku Salonu Śląskiego
 29. Wrześniowe spotkanie w Salonie Śląskim.
 30. Odwiedzamy naszego absolwenta Marka Rafalskiego w Poznaniu
 31. Zmarła Krystyna Lapeta - Jastrzębska
 32. Kolejne spotkanie Absolwentów69 w Concordii Taste
 33. Quo vadis Izraelu – raz jeszcze
 34. Spotykamy się już w sierpniu we Wrocławiu
 35. Jak odbudować państwo prawa w Polsce?
 36. Paragrafy zniewalają
 37. O aktualnej sytuacji w Izraelu
 38. Pałac w Pszczynie i Rynek
 39. XXV Zjazd Absolwentów Prawa 69
 40. Jak wytłumaczyć i opowiedzieć o tym, co jest niemożliwe do wytłumaczenia i opowiedzenia?
 41. Ostatnia chwila na odpis podatku na Fundację Pomocna Dłoń
 42. Drodzy Absolwenci Prawa 69!!! Serdecznie i świątecznie
 43. ZAPROSZENIE - Zjazd, Zjazd, Zjazd 2023
 44. Chodźcie śmiało – strona wolna od wirusa
 45. Dzień kobiet po babsku
 46. Absolwenci 69 Absolwentkom
 47. Małe zjazdy – DUŻY Prezes
 48. Salon Śląski ponownie nas gościł
 49. Carpe diem!
 50. Żegnamy naszą Absolwentkę 69! Odeszła Wirmina Kurek
 51. Pożegnaliśmy Romualda Kulikowskiego – wczoraj - 30 stycznia 2023r.
 52. Absolwenci wspominają
 53. Absolwenci wspominają Romualda Kulikowskiego "Romka"
 54. Absolwenci Prawa 69 płaczą.
 55. Jeszcze trochę o problemach ustrojowych Izraela
 56. Naszym kolegom Absolwentom69
 57. Zjazd, Zjazd, Zjazd 2023!
 58. Absolwenci 69 kolejny raz w Salonie Śląskim
 59. Na marginesie artykułu prof. Tomasza Tadeusza Koncewicza
 60. Polski TK trzeba będzie odbudować od podstaw
 61. Drugie spotkanie w Salonie śląskim.
 62. Kolejne spotkanie w Salonie Śląskim
 63. Absolwenci69 w Salonie Śląskim
 64. Z wielkim żalem żegnamy naszego Absolwenta Prawa69
 65. „Absolwenci 1969” w sztafecie zmian pokoleniowych
 66. Spotkanie na Uniwersytecie Wrocławskim w Auli Leopoldyna 2022r.
 67. Spotkanie pod Szermierzem (druga cześć 24-go Zjazdu Absolwentów)
 68. Dwudziesty czwarty Zjazd Absolwentów Prawa 69 (cz.1-sza)
 69. Zjazd, Zjazd, Zjazd Absolwentów Prawa 69
 70. Teraz wiemy czemu Rudawy to Rudawy
 71. Wspomnienie o Aldonie Tychowskiej
 72. Żegnamy naszą koleżankę
 73. „Przyszła pani z lasu”
 74. Przymierzamy się do Zjazdu – przychodźcie na Skype
 75. Już wiosna - Święta, Święta
 76. Jeśli jesteś Europą, jaka jest Twoja historia w 2022 roku?
 77. Świat nie kompatybilny
 78. Za zdrowie Pań
 79. Smutna wiadomość
 80. Żegnamy naszą koleżankę
 81. Los wie kiedy się uśmiechnąć
 82. Procesy z dawnych lat
 83. Babcie i Dziadkowie!
 84. Absolwenci Wydziału Prawa 69`
 85. Kornel o świątecznej lekturze
 86. Na ten Nowy Rok 2022
 87. Zbliżają się Święta
 88. Kanadyjska Kolumbia Brytyjska (BC) pod wodą.
 89. Obchody Dnia Niepodległości w Polsce widziane z Izraela
 90. My siedemdziesięcioletni plus - wykluczeni.
 91. Refleksje na temat upływającego czasu
 92. Konspira, czyli spotkanie Absolwentów 69
 93. O relacjach pomiędzy prawem międzynarodowym a Konstytucją RP
 94. Żegnamy
 95. Żegnamy Absolwenta Prawa 69
 96. Nienawiść i jad nie popłaca
 97. Zniewaga
 98. Pierwszy w dziejach "proces" o zniesławienie
 99. Cudzołóstwo w starych dokumentach
 100. Bądźmy zawsze razem
 101. O dwóch kółkach
 102. Kończy się okres rozliczeniowy podatku za 2020 rok
 103. Na tle wspomnień z Dwudziestolatki
 104. Pesach – Wielkanoc - Pascha
 105. Dalej Absolwenci 69 spotykają się na Skype
 106. Żegnamy naszego kolegę
 107. Fałsz Kobiety
 108. Rusycyzmy przyswojone
 109. Rozpoczynamy nowy temat
 110. Moim koleżankom Absolwentkom69
 111. Gry i zabawy
 112. Co wyszukano w lamusie pamięci
 113. Utwory kabaretu Bezpłatna protekcja
 114. Prolegomena do umykających słów
 115. Co nas drażni (dziwi) w ramach różnicy pokoleń.
 116. Drodzy Absolwenci 69
 117. Jesień trzeba zobaczyć lub usłyszeć
 118. TRZY CHANDRY
 119. Odświeżamy nasze pasje
 120. Historia Kabaretu Prawników
 121. Wspomnienie o Romanie Wtorku
 122. Mario
 123. Zapasy z koronowanym wirusem trwają
 124. Zjazd pod koroną wirusa
 125. Spotykajmy się w czasie epidemii
 126. Smutna wiadomość
 127. Świątecznie lecz bezpiecznie
 128. Nowy tomik wierszy
 129. Zjazd odwołany
 130. Kolejny, już 24-ty, coroczny zjazd Absolwentów Prawa 69
 131. Ruch na naszej absolwenckiej stronie
 132. Koledzy Absolwenci - DO ROBOTY
 133. Spotkanie teatralne – ostatnie w 2019 roku
 134. Drodzy Absolwenci
 135. Przeszło stu prawników – Absolwentów Prawa 69
 136. Przykra informacja
 137. Słowo o Jurku
 138. Po raz dziesiąty odwiedziliśmy Rudę Milicką
 139. Bystrzyca Kłodzka na lipcowe spotkanie
 140. Pół wieku od zakończenia studiów!
 141. Absolwenci69!
 142. Nasi Drodzy Absolwenci
 143. Zjazd w dniach od 7 do 9 czerwca 2019
 144. Zaproszenie na Uroczysty Zjazd Jubileuszowy
 145. Same serdeczności
 146. Wyższa Szkoła Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 147. Akademia Sztuk Teatralnych
 148. Dwunaste spotkanie z WCA na szlaku Akademickiego Wrocławia
 149. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 150. Kolejna przygoda na drodze Akademickiego Wrocławia
 151. Akademia Wychowania Fizycznego
 152. Spotkanie ultranowoczesności z historią
 153. Spotkanie z nauką.
 154. Spotkanie w Ossolineum
 155. Komitet organizacyjny jak dzwon
 156. W drodze na kolejny Zjazd Absolwentów 69
 157. Grawitacja spada a moc rośnie
 158. Spacer wrocławskim traktem teatralnym
 159. Papieski Wydział Teologiczny
 160. Wielkanoc 2018 roku
 161. Profani w świątyni sztuki
 162. Akademia Sztuk Pięknych
 163. XXI Zjazd - Krynica - Zdrój, Słowacja
 164. Człowiek renesansu
 165. Cieszmy się Świętami
 166. IMAGINARIUM
 167. Pierwszy listopada
 168. Pociągiem do Szczecina na dwudziesty zjazd
 169. Mały zjazd w Gdańsku - drugi dzień
 170. Obyśmy zdrowi byli
 171. Program XX Zjazdu „ABSOLWENCI 69”
 172. Zjazd w Szczecinie - czerwiec 2017 r.
 173. Na ten Nowy Rok
 174. Czas płynie
 175. Jubileusze – jubileusze
 176. Autobus na początek XIX Zjazdu Absolwentów Prawa69
 177. Majówka turystyczna
 178. Święta, Święta, Święta
 179. Serdeczne gratulacje składamy
 180. XIX Zjazd Absolwentów 69!
 181. Oby nam się dobrze wiodło w kolejnym roku
 182. Usiądźmy przy stole
 183. Krasnal Paragrafek usynowiony
 184. IMMATRYKULACJA
 185. I cóż, że się zmieniamy – numer grupy zostaje ten sam.
 186. Jesień, jesień już
 187. Trudno dziś uwierzyć - czterdzieści pięć lat minęło
 188. W 2015 odwiedzimy Pragę
 189. Absolwenci Wydziału Prawa 1969 strona „Pod Paragrafkiem”

Copyright © 2014 | Łukasz Parysek & Absolwenci Wydziału Prawa 1969