login: hasło:

Absolwenci Wydziału Prawa 1969

Dlaczego "Absolwenci 69"

Jeszcze trochę o problemach ustrojowych Izraela

O instytucji Doradcy Prawnego Rządu

            Podbudowany pozytywnymi reakcjami na mój poprzedni wpis zdecydowałem uzupełnić obraz pola walki o praworządność w Izraelu i opisać rolę jeszcze jednego organu, sprawującego, obok SN/WTS, funkcje "strażnika praworządności" w systemie prawnym tego państwa.

            Mowa o instytucji Doradcy Prawnego Rządu (dalej - DPR). DPR jest mianowany przez rząd na podstawie wniosku komisji publicznej złożonej z:

- sędziego SN w stanie spoczynku,

- ministra sprawiedliwości lub byłego DPR,

- przewodniczącego komisji parlamentarnej d.s. prawa i legislacji,

- członka krajowej izby adwokackiej,

-  prawnika naukowca z akademii.

Nie jestem pewien czy w jakimkolwiek innym państwie istnieje podobna instytucja, w każdym razie DPR jest jednym z najważniejszych i najbardziej wpływowych urzędów publicznych w Izraelu. Jest to instytucja sprawująca dwie funkcje równolegle: 1) Naczelnego Prokuratora (nie mylić z Prokuratorem Generalnym; 2) doradcy prawnego rządu (o tym co to oznacza opiszę za chwilę).

            Jako Naczelnemu Prokuratorowi, podlega mu cała prokuratura w państwie łącznie z Prokuratorem Generalnym. A zatem DPR sprawuje kontrolę nad działalnością prokuratury i policji, szczególnie jeśli chodzi o postępowanie karne w kwestiach szczególnie drażliwych, jak prowadzenie śledztwa, wytoczenie aktu oskarżenia i prowadzenia procesu przeciw wysokiej rangi politykom (prezydent, premier, minister czy inny wysoki urzędnik państwowy). W praktyce, w powyższych okolicznościach personalnych, DPR jako naczelny prokurator ma ostateczne słowo co do rozpoczęcia śledztwa, jego umorzenia, wytoczenia aktu oskarżenia, kwalifikacji przestępstwa itp. DPR może też zadecydować czy prowadzić proces sądowy czy też dojść z obroną podejrzanego/oskarżonego do porozumienia karnoprocesowego. Wszelkie inne czynności związane z postępowaniem karnym pełni Prokurator Generalny i jego personel.

Obowiązkiem DPR pełniącego swoją funkcję jest wydawać opinie prawne co do zgodności z prawem rządowych decyzji lub projektów ustaw. Jest on również upoważniony do reprezentowania rządu w sądach w razie, gdy decyzje tego są zaskarżane. Zwyczajowo opinia prawna DPR jest obowiązująca i w przypadku, gdy opiniuje on, że dana decyzja czy projekt ustawy są niezgodne z prawem (określone to jest formułą DPR, że "będę miał trudność obronić to przed WTS w razie zaskarżenia"), decyzja taka czy projekt ustawy są zmieniane zgodnie z jego opinią. Zachodzą jednak niekiedy ekstremalne sytuacje, gdy rząd upiera się przy swoich racjach. Wtedy DPR oświadcza, że nie będzie bronił takiej decyzji przed WTS[i]. Są to, jak dotychczas, sytuacje bardzo rzadkie (ja osobiście pamiętam jeden taki przypadek), ponieważ rząd nie kwapi się wchodzić w otwarty konflikt z DPR. Być może stan ten zmieni się podczas kadencji kształtującego się obecnie rządu.

Już teraz obecna DPR publicznie skrytykowała "ustawodawczy blitz" obecnej koalicji większościowej w parlamencie, mający na celu zmienić dotychczasowy ustrój prawny naruszając system kontroli i równowagi (checks and balances) między organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowej, poprzez polityzację systemu prawnego państwa.  Dodatkowo, wśród projektów ustaw do uchwalenia której przez tą koalicję jest ustawa personalna, mająca na celu umożliwienie piastowania funkcji ministra przez polityka, przywódcy jednej z ortodoksyjnych partii religijnych, skazanego niedawno za przestępstwa podatkowe. Udało mu się uniknąć kary bezwzględnego pozbawienia wolności poprzez porozumienie karnoprocesowe, w ramach którego zobowiązał się wycofać z działalności politycznej. Niezgodnie z duchem porozumienia uczynił to on jedynie na krótki okres czasu. W czasie wyborów do parlamentu i po nich powrócił on do działalności politycznej całą parą. Warto nadmienić, iż polityk ten jest notorycznym przestępcą finansowym. Kilkanaście lat temu, sprawując urząd ministra spraw wewnętrznych, został on skazany za defraudację i korupcję na kilka lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Mało tego, obecnie planowane jest mianowanie go na ministra skarbu. Przypuszczam, że jest to novum na skalę ogólnoświatową. Ale to już nie pierwszy raz, przecież to my, Żydzi,  wymyśliliśmy monoteizm. Niewątpliwie jednak projekt tej ustawy zostanie zaskarżony do WTS.

Wobec powyższego, nie ma się co dziwić, że obecnie urząd DPR i piastujący obecnie tę funkcję, znajdują się, podobnie jak WTS, pod ciężkim ostrzałem polityków z radykalnej prawicy i religijnych ortodoksów. Już zupełnie otwarcie wyrażają się niektórzy z nich, że należy zdymisjonować obecną DPR (ona pełni tę funkcję niespełna półtora roku, podczas, gdy DPR mianowany jest zwykle na 6-cio letnią kadencję) oraz przeprowadzić radykalną zmianę strukturalną tego urzędu. Mowa tu o rozdzieleniu funkcji doradcy rządu od naczelnego prokuratora, którego funkcje przejmie Prokurator Generalny. DPR stanie się natomiast zwykłym radcą prawnym premiera wybranym i mianowanym przez niego. Oznacza to, że z niezależnego urzędnika, kontrolującego działalność rządu, stanie się on czymś w rodzaju consigliere, znanego z filmów o mafii. Warto tu zaznaczyć, że projekt takiej zmiany strukturalnej urzędu DPR jest rozważany od dłuższego czasu i nie tylko przez środowiska prawicowe i niektóre argumenty za wydają się słuszne. Problem w tym, że nie ma jakiejkolwiek gwarancji, że kompetencje "strażnika praworządności" jakie pełni obecnie DPR, nie "rozmyją" się w drodze do Prokuratora Generalnego.

Biorąc pod uwagę powyższe wraz z opisanymi wcześniej zamierzeniami obecnej koalicji większościowej wobec SN/WTS, w kraju w którym strukturalnie rząd jest i tak najsilniejszym organem władzy zaś parlament najsłabszym, niebezpieczeństwo naruszenia sytemu kontroli i równowagi między organami władzy jest bardzo konkretne, ze wszystkimi szkodliwymi dla demokracji konsekwencjami.

P.S. Pragnę zaznaczyć że mój opis funkcji i działalności  tak SN/WTS jak i DPR jest siłą rzeczy bardzo powierzchowny. Nie jest bowiem możliwe wejście w bardziej dokładną rezolucję na platformie naszej strony. Celem mojego opisu jest, możliwie popularne, zapoznanie Was z problemami ustroju prawnego Izraela bez zbytniego wchodzenia w szczegóły o strukturze i kompetencjach opisywanych organów władzy.

 

[i] 1. Rolę TK. W Izraelu spełnia „Sąd Najwyższy działający w charakterze Wysokiego Trybunału Sprawiedliwości” -w dalszym ciągu zwany WTS

http://absolwenciprawa69.pl/kategoria.php?artykul=285&kat=2

5 lutego 2023

Więcej z działu "Dlaczego "Absolwenci 69""...

 1. Wspomnienie o Romku Kulikowskim
 2. 1-szego listopada wspominamy zmarłych.
 3. O Polsce w Europie, o Mnie, o Tobie i …. o Nas
 4. W ogródku Salonu Śląskiego
 5. Wrześniowe spotkanie w Salonie Śląskim.
 6. Odwiedzamy naszego absolwenta Marka Rafalskiego w Poznaniu
 7. Zmarła Krystyna Lapeta - Jastrzębska
 8. Kolejne spotkanie Absolwentów69 w Concordii Taste
 9. Quo vadis Izraelu – raz jeszcze
 10. Spotykamy się już w sierpniu we Wrocławiu
 11. Jak odbudować państwo prawa w Polsce?
 12. Paragrafy zniewalają
 13. O aktualnej sytuacji w Izraelu
 14. Pałac w Pszczynie i Rynek
 15. XXV Zjazd Absolwentów Prawa 69
 16. Jak wytłumaczyć i opowiedzieć o tym, co jest niemożliwe do wytłumaczenia i opowiedzenia?
 17. Ostatnia chwila na odpis podatku na Fundację Pomocna Dłoń
 18. Drodzy Absolwenci Prawa 69!!! Serdecznie i świątecznie
 19. ZAPROSZENIE - Zjazd, Zjazd, Zjazd 2023
 20. Chodźcie śmiało – strona wolna od wirusa
 21. Dzień kobiet po babsku
 22. Absolwenci 69 Absolwentkom
 23. Małe zjazdy – DUŻY Prezes
 24. Salon Śląski ponownie nas gościł
 25. Carpe diem!
 26. Żegnamy naszą Absolwentkę 69! Odeszła Wirmina Kurek
 27. Pożegnaliśmy Romualda Kulikowskiego – wczoraj - 30 stycznia 2023r.
 28. Absolwenci wspominają
 29. Absolwenci wspominają Romualda Kulikowskiego "Romka"
 30. Absolwenci Prawa 69 płaczą.
 31. Jeszcze trochę o problemach ustrojowych Izraela
 32. Naszym kolegom Absolwentom69
 33. Zjazd, Zjazd, Zjazd 2023!
 34. Absolwenci 69 kolejny raz w Salonie Śląskim
 35. Na marginesie artykułu prof. Tomasza Tadeusza Koncewicza
 36. Polski TK trzeba będzie odbudować od podstaw
 37. Drugie spotkanie w Salonie śląskim.
 38. Kolejne spotkanie w Salonie Śląskim
 39. Absolwenci69 w Salonie Śląskim
 40. Z wielkim żalem żegnamy naszego Absolwenta Prawa69
 41. „Absolwenci 1969” w sztafecie zmian pokoleniowych
 42. Spotkanie na Uniwersytecie Wrocławskim w Auli Leopoldyna 2022r.
 43. Spotkanie pod Szermierzem (druga cześć 24-go Zjazdu Absolwentów)
 44. Dwudziesty czwarty Zjazd Absolwentów Prawa 69 (cz.1-sza)
 45. Zjazd, Zjazd, Zjazd Absolwentów Prawa 69
 46. Teraz wiemy czemu Rudawy to Rudawy
 47. Wspomnienie o Aldonie Tychowskiej
 48. Żegnamy naszą koleżankę
 49. „Przyszła pani z lasu”
 50. Przymierzamy się do Zjazdu – przychodźcie na Skype
 51. Już wiosna - Święta, Święta
 52. Jeśli jesteś Europą, jaka jest Twoja historia w 2022 roku?
 53. Świat nie kompatybilny
 54. Za zdrowie Pań
 55. Smutna wiadomość
 56. Żegnamy naszą koleżankę
 57. Los wie kiedy się uśmiechnąć
 58. Procesy z dawnych lat
 59. Babcie i Dziadkowie!
 60. Absolwenci Wydziału Prawa 69`
 61. Kornel o świątecznej lekturze
 62. Na ten Nowy Rok 2022
 63. Zbliżają się Święta
 64. Kanadyjska Kolumbia Brytyjska (BC) pod wodą.
 65. Obchody Dnia Niepodległości w Polsce widziane z Izraela
 66. My siedemdziesięcioletni plus - wykluczeni.
 67. Refleksje na temat upływającego czasu
 68. Konspira, czyli spotkanie Absolwentów 69
 69. O relacjach pomiędzy prawem międzynarodowym a Konstytucją RP
 70. Żegnamy
 71. Żegnamy Absolwenta Prawa 69
 72. Nienawiść i jad nie popłaca
 73. Zniewaga
 74. Pierwszy w dziejach "proces" o zniesławienie
 75. Cudzołóstwo w starych dokumentach
 76. Bądźmy zawsze razem
 77. O dwóch kółkach
 78. Kończy się okres rozliczeniowy podatku za 2020 rok
 79. Na tle wspomnień z Dwudziestolatki
 80. Pesach – Wielkanoc - Pascha
 81. Dalej Absolwenci 69 spotykają się na Skype
 82. Żegnamy naszego kolegę
 83. Fałsz Kobiety
 84. Rusycyzmy przyswojone
 85. Rozpoczynamy nowy temat
 86. Moim koleżankom Absolwentkom69
 87. Gry i zabawy
 88. Co wyszukano w lamusie pamięci
 89. Utwory kabaretu Bezpłatna protekcja
 90. Prolegomena do umykających słów
 91. Co nas drażni (dziwi) w ramach różnicy pokoleń.
 92. Drodzy Absolwenci 69
 93. Jesień trzeba zobaczyć lub usłyszeć
 94. TRZY CHANDRY
 95. Odświeżamy nasze pasje
 96. Historia Kabaretu Prawników
 97. Wspomnienie o Romanie Wtorku
 98. Mario
 99. Zapasy z koronowanym wirusem trwają
 100. Zjazd pod koroną wirusa
 101. Spotykajmy się w czasie epidemii
 102. Smutna wiadomość
 103. Świątecznie lecz bezpiecznie
 104. Nowy tomik wierszy
 105. Zjazd odwołany
 106. Kolejny, już 24-ty, coroczny zjazd Absolwentów Prawa 69
 107. Ruch na naszej absolwenckiej stronie
 108. Koledzy Absolwenci - DO ROBOTY
 109. Spotkanie teatralne – ostatnie w 2019 roku
 110. Drodzy Absolwenci
 111. Przeszło stu prawników – Absolwentów Prawa 69
 112. Przykra informacja
 113. Słowo o Jurku
 114. Po raz dziesiąty odwiedziliśmy Rudę Milicką
 115. Bystrzyca Kłodzka na lipcowe spotkanie
 116. Pół wieku od zakończenia studiów!
 117. Absolwenci69!
 118. Nasi Drodzy Absolwenci
 119. Zjazd w dniach od 7 do 9 czerwca 2019
 120. Zaproszenie na Uroczysty Zjazd Jubileuszowy
 121. Same serdeczności
 122. Wyższa Szkoła Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 123. Akademia Sztuk Teatralnych
 124. Dwunaste spotkanie z WCA na szlaku Akademickiego Wrocławia
 125. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 126. Kolejna przygoda na drodze Akademickiego Wrocławia
 127. Akademia Wychowania Fizycznego
 128. Spotkanie ultranowoczesności z historią
 129. Spotkanie z nauką.
 130. Spotkanie w Ossolineum
 131. Komitet organizacyjny jak dzwon
 132. W drodze na kolejny Zjazd Absolwentów 69
 133. Grawitacja spada a moc rośnie
 134. Spacer wrocławskim traktem teatralnym
 135. Papieski Wydział Teologiczny
 136. Wielkanoc 2018 roku
 137. Profani w świątyni sztuki
 138. Akademia Sztuk Pięknych
 139. XXI Zjazd - Krynica - Zdrój, Słowacja
 140. Człowiek renesansu
 141. Cieszmy się Świętami
 142. IMAGINARIUM
 143. Pierwszy listopada
 144. Pociągiem do Szczecina na dwudziesty zjazd
 145. Mały zjazd w Gdańsku - drugi dzień
 146. Obyśmy zdrowi byli
 147. Program XX Zjazdu „ABSOLWENCI 69”
 148. Zjazd w Szczecinie - czerwiec 2017 r.
 149. Na ten Nowy Rok
 150. Czas płynie
 151. Jubileusze – jubileusze
 152. Autobus na początek XIX Zjazdu Absolwentów Prawa69
 153. Majówka turystyczna
 154. Święta, Święta, Święta
 155. Serdeczne gratulacje składamy
 156. XIX Zjazd Absolwentów 69!
 157. Oby nam się dobrze wiodło w kolejnym roku
 158. Usiądźmy przy stole
 159. Krasnal Paragrafek usynowiony
 160. IMMATRYKULACJA
 161. I cóż, że się zmieniamy – numer grupy zostaje ten sam.
 162. Jesień, jesień już
 163. Trudno dziś uwierzyć - czterdzieści pięć lat minęło
 164. W 2015 odwiedzimy Pragę
 165. Absolwenci Wydziału Prawa 1969 strona „Pod Paragrafkiem”

Copyright © 2014 | Łukasz Parysek & Absolwenci Wydziału Prawa 1969