login: hasło:

Absolwenci Wydziału Prawa 1969

Dlaczego "Absolwenci 69"

Na marginesie artykułu prof. Tomasza Tadeusza Koncewicza

 

 

O podobieństwach problemów w Polsce i Izraelu

Pisze dla nas Stanisław Shpetner

Gdy czytałem tekst T.T. Koncewicza, nie mogłem powstrzymać się od konstatacji – przecież ja to wszystko znam z mojego podwórka. Podobieństwo jest uderzające. Co prawda Polska jest bardziej zaawansowana od Izraela w procesie likwidacji niezależności Trybunału Konstytucyjnego, ale i nasi politycy mają się czym pochwalić. Teraz po wynikach ostatnich wyborów parlamentarnych w Izraelu, i kształtującej się w rezultacie tego koalicji, w której prawicowy Likud jest czynnikiem umiarkowanym, droga do marszu polskim szlakiem jest szeroko otwarta. Jeszcze na długo przed wyborami żadna z partii, które utworzą większościową koalicję parlamentarną i powołają nowy rząd, nie ukrywała swej wrogości wobec systemu sądowniczego w ogóle, a wobec Sądu Najwyższego w szczególności.

Tu parę słów wyjaśnienia jak działa i jak zbudowany jest system sądowniczy w Izraelu, a szczególnie Sąd Najwyższy. W odróżnieniu od Polski w Izraelu nie ma oddzielnego Trybunału Konstytucyjnego. Rolę TK w Izraelu spełnia "Sąd Najwyższy działający w charakterze Wysokiego Trybunału Sprawiedliwości" (w dalszym ciągu -WTS). Oznacza to, że Sąd Najwyższy w Izraelu spełnia dwie funkcje, jedną jako najwyższa instancja apelacyjna i drugą jako trybunał konstytucyjny, do którego prawie każdy, również osoba prywatna, może wnieść skargę na niezgodną z prawem decyzję jakiegokolwiek organu wykonawczego lub ustawodawczego. Sytuację w Izraelu komplikuje dodatkowy aspekt - brak konstytucji. Nie tu miejsce na wyjaśnianie przyczyn tego braku, wystarczy, że powiem, iż chodzi tu o sprzeciw kręgów klerykalnych. W konsekwencji, zamiast konstytucji ustanowiono w Izraelu 16 t.zw. ustaw podstawowowych. Prawa te w teorii mają być składnikami przyszłej konstytucji i jako takie mają status konstytucji. Oznacza to, że zmiana niektórych z nich musi uzyskać w parlamencie większość kwalifikowaną (w Izraelu 61 ze 120), zaś innych większość zwykłą. Natomiast w przypadku, gdy ustawa zwykła lub inne zarządzenie organu władzy ustawodawczej (parlamentu czy rady miejskiej) czy wkonawczej (rządu, ministra, prezydenta miasta) stoi w sprzeczności z ustawą podstawową, do akcji wchodzi Sąd Najwyższy działający w charakterze WTS i może taki akt prawny zdyskwalifikować w całości lub w części. Warto tu podkreślić, że zazwyczaj WTS interwniuje, gdy wpływa do niego skarga poszkodowanej insytucji, organizacji lub osoby prywatnej. Rzadko interweniuje z własnej inicjatywy.

Ta właśnie kompetencja SN/WTS budzi największy sprzeciw polityków, którzy od lat oskarżają SN/WTS o przesadny "aktywizm sądowy", który w wielu przypadkach uniemożliwia ministrom wykonanie zadań i spełnienia obietnic. Co więcej, według tychże polityków, WTS wdziera się bezprawnie w kompetencje i pracę organu ustawodawczego czyli organu wybieranego w wyborach powszechnych, podczas gdy sędziowie SN/WTS nie są wybierani i nie reprezentują wszystkich warstw narodu.  Jest tak rzeczywiście, sędziowie SN/WTS wybierani są przez specjalną komisję, w skład której wchodzi trzech sędziów SN, łącznie z prezesem SN, aktualnie pełniący funkcję minister sprawiedliwości, dodatkowy minister, dwóch przedstawicieli izby adwokackiej i dwóch posłów, jeden z koalicji i jeden z opozycji. Obecnie, po wyborach, politycy z partii koalicji nie kryją swych planów, których celem jest ograniczenie kompetencji i niezależności SN/WTS, poprzez zmianę składu komisji ds. mianowania sędziów, zwiększając ilość polityków. Planuje się również zmienić zwyczaj mianowania Prezesa SN. Dotychczas odbywało się to system seniority i mianowany był prawie że automatycznie sędzia mający najdłuższy staż w SN. Obecnie, zgodnie z  tym systemem, kandydatem jest sędzia uznawany przez prawicę polityczną za liberała i lewicowca, a więc nie do przyjęcia przez teraźniejszą koalicję.

Dodatkową inicjatywą mającą na celu ukrócenie niezależności SN/WTS jest ustanowienie tzw. "paragrafu przezwyciężającego", czyli nowelizacji jednej z ustaw podstawowych poprzez dodanie do niej paragrafu, który w razie, gdy WST zdyskwalifikuje jakąś ustawę /uchwałę parlamentu czy rządu jako sprzeczną z ustawą podstawową, pozwoli parlamentowi uchylić dyskwalifikację większością 61 głosów. Biorąc pod uwagę, że obecna koalicja liczy 64 mandaty w parlamencie, jest ona w stanie uchwalić dowolną ustawę, nawet taką która stoi w sprzeczności z obowiązującym prawem i przezwyciężyć sprzeciw WTS. A jest na wokandzie niektórych partii obecnej koalicji kilka tego rodzaju ustaw, n.p. umożliwienie piastowania funkcji ministra politykowi skazanemu wyrokiem sądowym za defraudację czy też ustawy, która umożliwi umorzenie toczącego się postępowania karnego przeciw Benjaminowi Netaniahu, oskarżonego o korupcję i sprzeniewierzenie. Nie jest przypadkiem, że kampania przeciw SN/WTS, jak również przeciw Prokuraturze Generalnej, która toczy się, jak wspomniałem, od kilku lat, nasiliła się szczególnie po wniesieniu oskarżenia przeciwko Benjaminowi Netaniahu.

Teraz, gdy nieuniknione jest objęcie rządów w Izraelu przez koalicję, na której czele stoi Benjamin Netaniahu, ze swoją prawicową partią, wspieranej przez radykalną partię klerykalnych nacjonalistów i dwie partie skrajnych ortodoksów religijnych, system sądowniczy a z nim ustrój państwowy Izraela stanął przed krytycznym wyzwaniem i wielu Izraelczyków patrzy z obawą w przyszłość i boryka się z pytaniem - quo vadis Izraelu. Bowiem wszystkie, bez wyjątku, składniki tej koalicji mają pewien specyficzny pogląd na demokrację, większość parlamentarną wobec mniejszości, prawa człowieka, liberalizm, niezależność sądów czy ich upolitycznienie, państwo prawa, praworządność  itp.

P.S. Zupełnie niezależnie od ukazania się tekstu Tomasza Tadeusza Koncewicza w Polsce, liberalny dziennik izraelski Haaretz, w swoim dodatku ekonomicznym The Marker, opublikował artykuł izraelskiego dziennikarza Gura Megido, opisujący szeroko i szczegółowo podobieństwo procesów anty-demokratycznych zachodzących w Polsce i Izraelu. Autor artykułu kilkakrotnie przytacza wypowiedzi T.T. Koncewicza na ten temat.   Stanisław Shpetner

9 grudnia 2022

Więcej z działu "Dlaczego "Absolwenci 69""...

 1. Wspomnienie o Romku Kulikowskim
 2. 1-szego listopada wspominamy zmarłych.
 3. O Polsce w Europie, o Mnie, o Tobie i …. o Nas
 4. W ogródku Salonu Śląskiego
 5. Wrześniowe spotkanie w Salonie Śląskim.
 6. Odwiedzamy naszego absolwenta Marka Rafalskiego w Poznaniu
 7. Zmarła Krystyna Lapeta - Jastrzębska
 8. Kolejne spotkanie Absolwentów69 w Concordii Taste
 9. Quo vadis Izraelu – raz jeszcze
 10. Spotykamy się już w sierpniu we Wrocławiu
 11. Jak odbudować państwo prawa w Polsce?
 12. Paragrafy zniewalają
 13. O aktualnej sytuacji w Izraelu
 14. Pałac w Pszczynie i Rynek
 15. XXV Zjazd Absolwentów Prawa 69
 16. Jak wytłumaczyć i opowiedzieć o tym, co jest niemożliwe do wytłumaczenia i opowiedzenia?
 17. Ostatnia chwila na odpis podatku na Fundację Pomocna Dłoń
 18. Drodzy Absolwenci Prawa 69!!! Serdecznie i świątecznie
 19. ZAPROSZENIE - Zjazd, Zjazd, Zjazd 2023
 20. Chodźcie śmiało – strona wolna od wirusa
 21. Dzień kobiet po babsku
 22. Absolwenci 69 Absolwentkom
 23. Małe zjazdy – DUŻY Prezes
 24. Salon Śląski ponownie nas gościł
 25. Carpe diem!
 26. Żegnamy naszą Absolwentkę 69! Odeszła Wirmina Kurek
 27. Pożegnaliśmy Romualda Kulikowskiego – wczoraj - 30 stycznia 2023r.
 28. Absolwenci wspominają
 29. Absolwenci wspominają Romualda Kulikowskiego "Romka"
 30. Absolwenci Prawa 69 płaczą.
 31. Jeszcze trochę o problemach ustrojowych Izraela
 32. Naszym kolegom Absolwentom69
 33. Zjazd, Zjazd, Zjazd 2023!
 34. Absolwenci 69 kolejny raz w Salonie Śląskim
 35. Na marginesie artykułu prof. Tomasza Tadeusza Koncewicza
 36. Polski TK trzeba będzie odbudować od podstaw
 37. Drugie spotkanie w Salonie śląskim.
 38. Kolejne spotkanie w Salonie Śląskim
 39. Absolwenci69 w Salonie Śląskim
 40. Z wielkim żalem żegnamy naszego Absolwenta Prawa69
 41. „Absolwenci 1969” w sztafecie zmian pokoleniowych
 42. Spotkanie na Uniwersytecie Wrocławskim w Auli Leopoldyna 2022r.
 43. Spotkanie pod Szermierzem (druga cześć 24-go Zjazdu Absolwentów)
 44. Dwudziesty czwarty Zjazd Absolwentów Prawa 69 (cz.1-sza)
 45. Zjazd, Zjazd, Zjazd Absolwentów Prawa 69
 46. Teraz wiemy czemu Rudawy to Rudawy
 47. Wspomnienie o Aldonie Tychowskiej
 48. Żegnamy naszą koleżankę
 49. „Przyszła pani z lasu”
 50. Przymierzamy się do Zjazdu – przychodźcie na Skype
 51. Już wiosna - Święta, Święta
 52. Jeśli jesteś Europą, jaka jest Twoja historia w 2022 roku?
 53. Świat nie kompatybilny
 54. Za zdrowie Pań
 55. Smutna wiadomość
 56. Żegnamy naszą koleżankę
 57. Los wie kiedy się uśmiechnąć
 58. Procesy z dawnych lat
 59. Babcie i Dziadkowie!
 60. Absolwenci Wydziału Prawa 69`
 61. Kornel o świątecznej lekturze
 62. Na ten Nowy Rok 2022
 63. Zbliżają się Święta
 64. Kanadyjska Kolumbia Brytyjska (BC) pod wodą.
 65. Obchody Dnia Niepodległości w Polsce widziane z Izraela
 66. My siedemdziesięcioletni plus - wykluczeni.
 67. Refleksje na temat upływającego czasu
 68. Konspira, czyli spotkanie Absolwentów 69
 69. O relacjach pomiędzy prawem międzynarodowym a Konstytucją RP
 70. Żegnamy
 71. Żegnamy Absolwenta Prawa 69
 72. Nienawiść i jad nie popłaca
 73. Zniewaga
 74. Pierwszy w dziejach "proces" o zniesławienie
 75. Cudzołóstwo w starych dokumentach
 76. Bądźmy zawsze razem
 77. O dwóch kółkach
 78. Kończy się okres rozliczeniowy podatku za 2020 rok
 79. Na tle wspomnień z Dwudziestolatki
 80. Pesach – Wielkanoc - Pascha
 81. Dalej Absolwenci 69 spotykają się na Skype
 82. Żegnamy naszego kolegę
 83. Fałsz Kobiety
 84. Rusycyzmy przyswojone
 85. Rozpoczynamy nowy temat
 86. Moim koleżankom Absolwentkom69
 87. Gry i zabawy
 88. Co wyszukano w lamusie pamięci
 89. Utwory kabaretu Bezpłatna protekcja
 90. Prolegomena do umykających słów
 91. Co nas drażni (dziwi) w ramach różnicy pokoleń.
 92. Drodzy Absolwenci 69
 93. Jesień trzeba zobaczyć lub usłyszeć
 94. TRZY CHANDRY
 95. Odświeżamy nasze pasje
 96. Historia Kabaretu Prawników
 97. Wspomnienie o Romanie Wtorku
 98. Mario
 99. Zapasy z koronowanym wirusem trwają
 100. Zjazd pod koroną wirusa
 101. Spotykajmy się w czasie epidemii
 102. Smutna wiadomość
 103. Świątecznie lecz bezpiecznie
 104. Nowy tomik wierszy
 105. Zjazd odwołany
 106. Kolejny, już 24-ty, coroczny zjazd Absolwentów Prawa 69
 107. Ruch na naszej absolwenckiej stronie
 108. Koledzy Absolwenci - DO ROBOTY
 109. Spotkanie teatralne – ostatnie w 2019 roku
 110. Drodzy Absolwenci
 111. Przeszło stu prawników – Absolwentów Prawa 69
 112. Przykra informacja
 113. Słowo o Jurku
 114. Po raz dziesiąty odwiedziliśmy Rudę Milicką
 115. Bystrzyca Kłodzka na lipcowe spotkanie
 116. Pół wieku od zakończenia studiów!
 117. Absolwenci69!
 118. Nasi Drodzy Absolwenci
 119. Zjazd w dniach od 7 do 9 czerwca 2019
 120. Zaproszenie na Uroczysty Zjazd Jubileuszowy
 121. Same serdeczności
 122. Wyższa Szkoła Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 123. Akademia Sztuk Teatralnych
 124. Dwunaste spotkanie z WCA na szlaku Akademickiego Wrocławia
 125. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 126. Kolejna przygoda na drodze Akademickiego Wrocławia
 127. Akademia Wychowania Fizycznego
 128. Spotkanie ultranowoczesności z historią
 129. Spotkanie z nauką.
 130. Spotkanie w Ossolineum
 131. Komitet organizacyjny jak dzwon
 132. W drodze na kolejny Zjazd Absolwentów 69
 133. Grawitacja spada a moc rośnie
 134. Spacer wrocławskim traktem teatralnym
 135. Papieski Wydział Teologiczny
 136. Wielkanoc 2018 roku
 137. Profani w świątyni sztuki
 138. Akademia Sztuk Pięknych
 139. XXI Zjazd - Krynica - Zdrój, Słowacja
 140. Człowiek renesansu
 141. Cieszmy się Świętami
 142. IMAGINARIUM
 143. Pierwszy listopada
 144. Pociągiem do Szczecina na dwudziesty zjazd
 145. Mały zjazd w Gdańsku - drugi dzień
 146. Obyśmy zdrowi byli
 147. Program XX Zjazdu „ABSOLWENCI 69”
 148. Zjazd w Szczecinie - czerwiec 2017 r.
 149. Na ten Nowy Rok
 150. Czas płynie
 151. Jubileusze – jubileusze
 152. Autobus na początek XIX Zjazdu Absolwentów Prawa69
 153. Majówka turystyczna
 154. Święta, Święta, Święta
 155. Serdeczne gratulacje składamy
 156. XIX Zjazd Absolwentów 69!
 157. Oby nam się dobrze wiodło w kolejnym roku
 158. Usiądźmy przy stole
 159. Krasnal Paragrafek usynowiony
 160. IMMATRYKULACJA
 161. I cóż, że się zmieniamy – numer grupy zostaje ten sam.
 162. Jesień, jesień już
 163. Trudno dziś uwierzyć - czterdzieści pięć lat minęło
 164. W 2015 odwiedzimy Pragę
 165. Absolwenci Wydziału Prawa 1969 strona „Pod Paragrafkiem”

Copyright © 2014 | Łukasz Parysek & Absolwenci Wydziału Prawa 1969