login: hasło:

Absolwenci Wydziału Prawa 1969

Dlaczego "Absolwenci 69"

Jeśli jesteś Europą, jaka jest Twoja historia w 2022 roku?

 

 

Wojna na Ukrainie stawia Europę

przed pytaniem o rację bytu integracji.

Professor Tomasz Tadeusz Koncewicz

„Jeśli to jest Wasza ziemia, gdzie są Wasze historie?”

E. J. Chamberlin

Wojna na Ukrainie stawia Europę przed pytaniem o rację bytu integracji. Odwaga i opór Ukraińców dały nam, obywatelom Unii Europejskiej, cenny czas na przemyślenie, kim jesteśmy, co jest nam drogie i jak rozumiemy nasze ideały i wartości. Jedną z sił napędowych integracji europejskiej była chęć porzucenia imperialnego sposobu myślenia. Zjednoczona Europa była postrzegana jako alternatywa dla rozpadających się i walczących imperiów oraz jako rozwiązanie dla brutalnej siły. Obawa przed życiem w długim cieniu imperiów i marzenie o zakotwiczeniu ich dalszego istnienia w integracji europejskiej wyjaśniają również, dlaczego w 1989 roku przystąpienie do Unii było jednym z pierwszych priorytetów politycznych państw postkomunistycznych. Kiedy prezydent W. Żeleński mówi teraz o integracji Ukrainy z Unią Europejską, kieruje nim ten sam strach i to samo marzenie. Dążenie i tęsknota Ukrainy do stania się częścią antyimperialnej Unii wysuwają na pierwszy plan pytania o przynależność i tożsamość nie tylko dla Ukraińców, ale w równym stopniu dla nas, Europejczyków

Co to znaczy być Europejczykiem AD 2022?

W idealnym świecie integracji symboliczny akt powołania pierwszych Wspólnot w 1951 i 1957 roku oraz zjednoczenia państw członkowskich byłby rozumiany jako solidarność i empatia wobec innych, nie tylko jako obcych, ale także jako sąsiadów. Etos członkostwa w Unii wyjaśniałby, że państwa członkowskie są zobowiązane do przyjęcia określonej postawy wobec innych podmiotów oraz wobec systemu prawnego Unii jako całości. Nakazuje on również, aby państwa te przestrzegały najbardziej podstawowych zasad wspólnoty. Niestety, dziś to wyidealizowane pojęcie członkostwa potrzebuje zarówno wiarygodnego opowiadacza historii, jak i zaangażowanej opinii publicznej, która chciałaby go wysłuchać. Nadal istnieją poważne wątpliwości, czy przywódcy europejscy rzeczywiście mają dość odwagi i wyobraźni, by myśleć ponad swoimi egoistycznymi interesami i kalkulacjami. Żadna retoryka przewodniczącego Komisji, przewodniczącego Rady Europejskiej czy też kanclerza Niemiec nie jest w stanie zatrzeć wieloletnich krajowych i ponadnarodowych uścisków z autokratami wewnątrz (Polska, Węgry) i  na zewnątrz (Rosja). Tam, gdzie potrzebna była determinacja, by stać na straży praworządności jako wartości podzielanej przez wszystkich, zamiast tego otrzymaliśmy Nord Stream 2, niezliczone listy dobrych intencji i niekończący się dialog. Ostatnia sprawa o naruszenie prawa przez Polskę, okrzyknięta teraz przez UE sukcesem, powinna być raczej kolejnym bolesnym dowodem na to, że Komisja ze swoją tchórzliwością i postawą wyczekującą, polegającą na przymilaniu się autokratom, stała się częścią problemu, a nie jego rozwiązaniem.

A potem wybuchła wojna na Ukrainie.  

Poszukiwanie europejskiego mitu (mitów)

Udany mit polityczny nie tylko daje odpowiedź na pytanie, dlaczego jesteśmy razem, ale także odpowiada na pytanie, co powinniśmy robić, gdy już postanowimy się zjednoczyć i rządzić sobą. Dobry mit musi przetrwać próbę czasu i być gotowy do przystosowania się do zmian, jakie zachodzą wraz z ewolucją podmiotu, któremu służy. W kontekście europejskim pierwotne mity były budowane wokół pokoju, dobrobytu i, co najważniejsze, demokracji. Pamiętając o wrodzonej skłonności państw do prowadzenia wojen lub przewidywania ich, w okresie powojennym państwa post imperialne zbliżyły się do siebie, poznały własne demony i zaakceptowały potrzebę zmian. Największą siłą UE, a zarazem największym wyzwaniem, jest zrozumienie, że integracja musi być postrzegana przez pryzmat wierności i lojalności aktorów, a nie tylko tekstów. Tekst zawsze wymaga interpretacji i praktyki. To właśnie praktyka działania ożywia mit. Staje się ona elementem historii, którą mają opowiedzieć fakty, okoliczności, interesy własne aktorów i ich rozumienie tego, do czego powinno dążyć prawo unijne i jak powinno ono realizować cel wspólnoty życia razem.   

Gdzie w tym wszystkim jest zatem wojna na Ukrainie?

Przywrócić nas Europie

Pamięć o II wojnie światowej i obawa przed powtórzeniem się okrucieństw popełnionych na kontynencie była jednym z mitów założycielskich powojennego osadnictwa europejskiego. Jednak sama pamięć i opowieści, przekazywane przez lata, mogą zrobić tylko tyle dla pokoleń, które nigdy nie zaznały wojny i które dowiedziały się o niej jedynie ze wspomnień swoich rodziców i dziadków. Wojna na Ukrainie jest wojną tego pokolenia i może być źródłem nowego mitu dla odnowionej integracji europejskiej oraz budowania pamięci i tożsamości, nowej opowieści o tym, co zrobiliśmy, jak i gdzie byliśmy w chwili próby. Perspektywa przystąpienia Ukrainy do UE byłaby namacalna i jednocząca. Puste słowa nie budują mitów. Robi to praktyka. Dlatego należy poważnie zastanowić się nad przyszłym członkostwem. Takie samozobowiązanie byłoby wyzwaniem dla wizji obecnych i przyszłych przywódców europejskich i związałoby ich ze wspólną przyszłością i wspólnymi ideałami. Pozwoliłoby to również nam, Europejczykom, trzymać przewodniczących Ursulę von der Leyen i Charlesa Michela nie tylko za słowa, ale i za czyny, które podejmą w imię mitu.

 

Mój idealizm kontra obojętność Europy 

Jeśli Europa ma mieć przyszłość i wyjść poza małostkową politykę dnia dzisiejszego, potrzebuje historii, która nie będzie zakotwiczona tylko w przeszłości sprzed 80 lat. Odrzucenie imperializmu musi pozostać mitem założycielskim Europy AD 2022, tak jak było nim w 1951 roku. Należy jednak powrócić do niego i opowiedzieć go na nowo w świetle współczesnych okoliczności i wyzwań, jakie stawia przed nami niebezpieczny świat, który nas otacza. Jak nadal tłumaczyć marzenie Ojców Założycieli o pokojowym współżyciu narodów i państw europejskich? W imieniu kogo ("my, narody europejskie"?) przemawiają państwa członkowskie i traktaty? Skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy? Jakimi wartościami kierujemy się w życiu? Zadawanie tych pytań i udzielanie na nie odpowiedzi ma zasadnicze znaczenie, jeśli chcemy lepiej zrozumieć samych siebie dzisiaj i zakotwiczyć Europę jutro w czymś więcej niż tylko w rynku.

Być może to wszystko jest myśleniem życzeniowym, które można przypisać mojemu niepoprawnemu idealizmowi. Moje "rozumienie granic" w odniesieniu do roli i miejsca Unii w świecie zawsze wynikało zarówno z lęku, jak i z marzeń. Strach przed samotnością państwa narodowego i jego wrodzonym potencjałem okrucieństwa. A także marzeniem, by realizować pewien sposób życia i postawy wobec innych, oparty na tolerancji i dzieleniu się, a jednocześnie odrzucający ucisk, wyzysk i niesprawiedliwość wyznawane w imię jednego państwa. A jednak, mimo całego tego idealizmu, jestem głęboko przekonany, że jest to dokładnie ten rodzaj przesłania, które elity w przytulnych, samoreferencyjnych stolicach Europy muszą usłyszeć i przestrzegać. Jest to przesłanie płynące z introspekcji kogoś, kto wie, jak to jest żyć w cieniu imperiów i cierpieć z powodu ich imperialistycznych ambicji. Dla mnie historia o "nigdy więcej" jest prawdziwa. Opowiadali ją i powtarzali moi rodzice i dziadkowie. W marcu 2022 roku brzmi ona prawdziwiej i głośniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Dlatego na swój sposób dziękuję Ukrainie za to, że dała mi szansę ponownego zastanowienia się nad tym, kim jestem i co definiuje moją europejskość, a następnie ponownego opowiedzenia się za nią. A jeśli chodzi o moje przesłanie dla Brukseli, Paryża, Berlina: koniec z majstrowaniem, wykręcaniem się, samochwalstwem. Dość czerwonych dywanów i szczytów pełnych pustych obietnic i połowicznych sankcji. Działajcie teraz w sposób sensowny, ponieważ jutro może być za późno! Niepowodzenie w tej kwestii jest jedyną rzeczą, której moje pokolenie Europejczyków nigdy nie wybaczy.

Professor Tomasz Tadeusz Koncewicz

Director of the Department of European and Comparative Law, University of Gdańsk; Member of the Council of the Jean Monnet Foundation, Lausanne, 2021 - 2022 Visiting Professor, European University Institute, Florence, Principal Investigator, Reconciling Europe with its citizens through democracy and rule of law (RECONNECT)

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Oryginał tekstu w języku angielskim jest dostępny na https://verfassungsblog.de/if-you-are-europe-what-is-your-story-in-2022/

          Dziękujemy panu Profesorowi za udostępnienie tekstu artykułu na naszą stronę Absolwenci69.  

         Podkreślenia w tekście pochodzą od redakcji strony Absolwenci69

5 kwietnia 2022

Więcej z działu "Dlaczego "Absolwenci 69""...

 1. Przymierzamy się do Zjazdu – przychodźcie na Skype
 2. Już wiosna - Święta, Święta
 3. Jeśli jesteś Europą, jaka jest Twoja historia w 2022 roku?
 4. Świat nie kompatybilny
 5. Za zdrowie Pań
 6. Smutna wiadomość
 7. Żegnamy naszą koleżankę
 8. Los wie kiedy się uśmiechnąć
 9. Procesy z dawnych lat
 10. Babcie i Dziadkowie!
 11. Absolwenci Wydziału Prawa 69`
 12. Kornel o świątecznej lekturze
 13. Na ten Nowy Rok 2022
 14. Zbliżają się Święta
 15. Kanadyjska Kolumbia Brytyjska (BC) pod wodą.
 16. Obchody Dnia Niepodległości w Polsce widziane z Izraela
 17. My siedemdziesięcioletni plus - wykluczeni.
 18. Refleksje na temat upływającego czasu
 19. Konspira, czyli spotkanie Absolwentów 69
 20. O relacjach pomiędzy prawem międzynarodowym a Konstytucją RP
 21. Żegnamy
 22. Żegnamy Absolwenta Prawa 69
 23. Nienawiść i jad nie popłaca
 24. Zniewaga
 25. Pierwszy w dziejach "proces" o zniesławienie
 26. Cudzołóstwo w starych dokumentach
 27. Bądźmy zawsze razem
 28. O dwóch kółkach
 29. Kończy się okres rozliczeniowy podatku za 2020 rok
 30. Na tle wspomnień z Dwudziestolatki
 31. Pesach – Wielkanoc - Pascha
 32. Dalej Absolwenci 69 spotykają się na Skype
 33. Żegnamy naszego kolegę
 34. Fałsz Kobiety
 35. Rusycyzmy przyswojone
 36. Rozpoczynamy nowy temat
 37. Moim koleżankom Absolwentkom69
 38. Gry i zabawy
 39. Co wyszukano w lamusie pamięci
 40. Utwory kabaretu Bezpłatna protekcja
 41. Prolegomena do umykających słów
 42. Co nas drażni (dziwi) w ramach różnicy pokoleń.
 43. Drodzy Absolwenci 69
 44. Jesień trzeba zobaczyć lub usłyszeć
 45. TRZY CHANDRY
 46. Odświeżamy nasze pasje
 47. Historia Kabaretu Prawników
 48. Wspomnienie o Romanie Wtorku
 49. Mario
 50. Zapasy z koronowanym wirusem trwają
 51. Zjazd pod koroną wirusa
 52. Spotykajmy się w czasie epidemii
 53. Smutna wiadomość
 54. Świątecznie lecz bezpiecznie
 55. Nowy tomik wierszy
 56. Zjazd odwołany
 57. Kolejny, już 24-ty, coroczny zjazd Absolwentów Prawa 69
 58. Ruch na naszej absolwenckiej stronie
 59. Koledzy Absolwenci - DO ROBOTY
 60. Spotkanie teatralne – ostatnie w 2019 roku
 61. Drodzy Absolwenci
 62. Przeszło stu prawników – Absolwentów Prawa 69
 63. Przykra informacja
 64. Słowo o Jurku
 65. Po raz dziesiąty odwiedziliśmy Rudę Milicką
 66. Bystrzyca Kłodzka na lipcowe spotkanie
 67. Pół wieku od zakończenia studiów!
 68. Absolwenci69!
 69. Nasi Drodzy Absolwenci
 70. Zjazd w dniach od 7 do 9 czerwca 2019
 71. Zaproszenie na Uroczysty Zjazd Jubileuszowy
 72. Same serdeczności
 73. Wyższa Szkoła Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 74. Akademia Sztuk Teatralnych
 75. Dwunaste spotkanie z WCA na szlaku Akademickiego Wrocławia
 76. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 77. Kolejna przygoda na drodze Akademickiego Wrocławia
 78. Akademia Wychowania Fizycznego
 79. Spotkanie ultranowoczesności z historią
 80. Spotkanie z nauką.
 81. Spotkanie w Ossolineum
 82. Komitet organizacyjny jak dzwon
 83. W drodze na kolejny Zjazd Absolwentów 69
 84. Grawitacja spada a moc rośnie
 85. Spacer wrocławskim traktem teatralnym
 86. Papieski Wydział Teologiczny
 87. Wielkanoc 2018 roku
 88. Profani w świątyni sztuki
 89. Akademia Sztuk Pięknych
 90. XXI Zjazd - Krynica - Zdrój, Słowacja
 91. Człowiek renesansu
 92. Cieszmy się Świętami
 93. IMAGINARIUM
 94. Pierwszy listopada
 95. Pociągiem do Szczecina na dwudziesty zjazd
 96. Mały zjazd w Gdańsku - drugi dzień
 97. Obyśmy zdrowi byli
 98. Program XX Zjazdu „ABSOLWENCI 69”
 99. Zjazd w Szczecinie - czerwiec 2017 r.
 100. Na ten Nowy Rok
 101. Czas płynie
 102. Jubileusze – jubileusze
 103. Autobus na początek XIX Zjazdu Absolwentów Prawa69
 104. Majówka turystyczna
 105. Święta, Święta, Święta
 106. Serdeczne gratulacje składamy
 107. XIX Zjazd Absolwentów 69!
 108. Oby nam się dobrze wiodło w kolejnym roku
 109. Usiądźmy przy stole
 110. Krasnal Paragrafek usynowiony
 111. IMMATRYKULACJA
 112. I cóż, że się zmieniamy – numer grupy zostaje ten sam.
 113. Jesień, jesień już
 114. Trudno dziś uwierzyć - czterdzieści pięć lat minęło
 115. W 2015 odwiedzimy Pragę
 116. Absolwenci Wydziału Prawa 1969 strona „Pod Paragrafkiem”

Copyright © 2014 | Łukasz Parysek & Absolwenci Wydziału Prawa 1969