login: hasło:

Absolwenci Wydziału Prawa 1969

Nasza praca

Książki kolejnego pokolenia

Możemy być dumni z Autorów

W 2016 r. dostałam książki od dwóch naszych kolegów: Kazimierza Górskiego i Wojciecha Koncewicza. Książki o tematyce prawniczej są autorstwa ich synów:

dr Adama Górskiego: Zabezpieczenie roszczeń z zakresu nieuczciwej konkurencji; seria "Prace Naukowe" nr 1, Pruszcz Gdański, 2015
dr Adama Górskiego, Wykonanie orzeczeń zabezpieczających wydanych przez zagraniczne sądy, seria "Prace Naukowe" nr 2, Pruszcz Gdański, 2015
prof. Tomasza Tadeusza Koncewicza: Prawo z ludzką twarzą Wydawnictwo C.H. Beck z ilustracjami Andrzeja Mleczki. Warszawa, 2015
Dwie pierwsze książki dostałam już w czerwcu a we wrześniu książkę Tomasza T. Koncewicza. Uznałam, że udostępnienie mi tych książek obliguje mnie do ich przeczytania a co jest tego konsekwencją napisania o nich bo przecież wszyscy jesteśmy dumni z absolwenckich „dzieci”.

Obie książki są o tym jak sprawić by sąd sprawiedliwie (z uwzględnieniem wielu uwarunkowań o różnym stopniu ogólności) mógł rozstrzygnąć w zgodzie ze zrównoważeniem lex i jus.

Książka „Zabezpieczenie roszczeń z zakresu nieuczciwej konkurencji” dr Adama Górskiego – jest szczegółową analizą zabezpieczenia roszczeń w przypadku nieuczciwej konkurencji, oraz próbą odpowiedzi na pytanie, czy obecna regulacja zapewnia dostateczną ochronę prawną podmiotom występującym z takimi roszczeniami. Jednakże zanim Autor dojdzie do omówienia przedmiotu pracy pokazuje jak wiele przeszkód mamy z podstawowymi określeniami, a co za tym idzie z możliwością ostatecznych (sprawiedliwych?) rozstrzygnięć. Każde z pojęć będzie miało wiele znaczeń zarówno w literaturze jak i aktach prawnych. Wszyscy wiemy, że pojęcia konkurencji, przedsiebiorcy, podmiotu gospodarczego,  niezwłoczności, dobrych obyczajów, etyki gospodarczej itd. itp. są różnie interpretowane, mając wiele znaczeń, często różnie są definiowane w  aktach prawnych – stąd w opracowaniu dr Adama Górskiego (będącym częścią doktoratu) tyle powołań literatury i orzecznictwa, postanowień, uchwał, uzasadnień wyroków sądów. Na tym tle Autor podnosi problem trafności podejmowanych decyzji.

W przypadku tak dużej zawiłości i niejednoznaczności lex, istotą i celem sądu winno być zrównoważenie go przez jus.1/

Balsamem na duszę prawnika już nie wykonującego zawodu, ale też chyba literaturą obowiązkową dla każdego absolwenta prawa a przyjemnością dla laika, jest książka prof. Tomasza Tadeusza Koncewicza: Prawo z ludzką twarzą. Każdy rozdział i jego punkt jest przynajmniej zasygnalizowaniem problemów, które nas często nurtują, gdy myślimy o prawie. Sposób konstrukcji książki, ilość podniesionych zagadnień, jasność formułowanych myśli jest ogromną zaletą tej pozycji. Wymienię tylko kilka zagadnień będących przedmiotem rozważań Autora: Po co ludziom procedury? „Proceduralne myślenie”, „Proceduralny zwycięzca”; Nieznajomość prawa szkodzi. Czy zawsze?; „Obywatel petent” versus „wszechwładna administracja, czyli o „fasadowej efektywności” prawa europejskiego w Polsce, Obywatel: niestety cały czas sługa, Urzędnik: niestety cały czas omnipotentny; Interpretacja prawa w sądzie polskim. Koszmar czy bajka?; Polski sędzia i problem języka; Po co obywatelom i państwu sąd konstytucyjny?;   I tak do końca książki – każdy temat interesujący, każdy wart zastanowienia. Żadnych przypisów, żadnej literatury a czytając wiemy, że Autor wszystko przemyślał i jesteśmy przekonani, że to są tematy, nad którymi wielokrotnie zastanawialiśmy się sami.

Renata Gryglaszewska
 
1/ Warto w tej kwestii przeczytać również wywiad z prof. Tomaszem Koncewiczem zamieszczony w wydaniu Gazety Wyborczej z 17-18 września 2016 r.

18 wcześnia 2016

Więcej z działu "Nasza praca"...

  1. Zielona pasja
  2. To nie pajsa tylko sprawność
  3. Nasze pasje - Igłą malowane
  4. Nasze pasje
  5. Książki kolejnego pokolenia
  6. Praca i rodzina

Copyright © 2014 | Łukasz Parysek & Absolwenci Wydziału Prawa 1969