login: hasło:

Absolwenci Wydziału Prawa 1969

Zajęcia

Historia pewnego wyjazdu i jego następstwa.

Było to 47 lat temu i trwa

Nie bardzo pamiętam w jakich okolicznościach doszło do wyjazdu Naszego Roku Akademickiego do Bolkowa celem przeprowadzenia badań nad stanem gospodarstw rolnych otrzymanych przez Repatriantów z roku 1957 w okolicy Bolkowa.

Opiekunem naszym był Pan prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski. Pan Profesor należał do bardzo wymagających i surowych egzaminatorów ale starsi Koledzy wskazywali na Jego ogromne poczucie humoru co się zresztą potwierdziło w czasie moich osobistych kontaktów w Bolkowie. Egzaminy jednak były „na poważnie”. Pan Profesor w czasie egzaminu pytał zadając tzw. casusy do rozwiązania i by rozwiązać należało łączyć różne instytucje prawa cywilnego, czasem sięgał nawet do prawa rzymskiego, co dla nas studentów było wyjątkowo trudne. Tak też pytano aplikantów sądowych czy adwokackich co uświadomiłem sobie w późniejszym okresie. Na seminarium w Bolkowie staraliśmy się jako studenci III roku solidnie wykonać i opracować tematy zawarte w ankiecie skierowanej do repatriantów i formułować stosowne uwagi będące wynikiem rozmowy z gospodarzami a wszystko to na miarę naszej ówczesnej wiedzy. W jakim stopniu przydały się te informacje Panu Profesorowi i jego współpracownikom w Katedrze trudno powiedzieć.

Jednakże w czasie wolnym moje spotkania z Panem Profesorem, a następnie dyskusja z Koleżankami i Kolegami przełożyła się na zainteresowanie prawem rolnym, spadkowym, rzeczowym – i tak to już pozostało do chwili obecnej. Spotkanie to z całą pewnością zadecydowało o praktycznym wykonywaniu zawodu. Zainteresowałem się w związku z tym także reformą rolną i jej konsekwencjami co szczególnie ucieszyło moich bliskich. W pamięci zachowałem bardzo miłe wspomnienia z tego pobytu, dzisiaj określiłbym to jako „warsztaty z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego”. Jestem wyjątkowo wdzięczny Panu Profesorowi A. Stelmachowskiemu za skierowanie mojej uwagi na te zagadnienia tj. prawo rolne, rzeczowe i spadkowe, którymi interesuję się w sposób szczególny w mojej pracy zawodowej do chwili obecnej. Również dziękuję Koleżankom i Kolegom za wspaniałą atmosferę tamtych dni. Nie mogę nie wspomnieć o Koleżankach i Kolegach, którzy od nas już odeszli , których zachowałem we wdzięcznej pamięci nie tylko z tych warsztatów, ale ze studiów i okresu późniejszych spotkań. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Absolwentów z którymi w większości spotykam się do chwili obecnej dzięki wielkiej pracy i życzliwości Komitetu Organizacyjnego naszych spotkań.

Przypomina mi się piosenka „40 lat minęło jak jeden dzień” od chwili rozpoczęcia wykonywania zawodu adwokata (1.04.1975r.) i dlatego jestem szczególnie wdzięczny Panu Prof. A. Stelmachowskiemu i tym warsztatom w Bolkowie, bo to one w pewnym, a może nawet decydującym zakresie spowodowały moje zainteresowanie problematyką i zawodem który ciągle wykonuję i któremu jestem wierny od tylu lat.

Pozdrawiam serdecznie wszystkie Koleżanki i Kolegów z Naszego Roku 1969.

Kazimierz Górski - Rabka-Zdrój 11 marca 2015 r.

 

30 maja 2015

Galeria zdjęć

Więcej z działu "Zajęcia"...

  1. Praktyka robotnicza na roku zerowym
  2. Kto tak pięknie gra???
  3. Obóz wojskowy czerwiec – lipiec 1969
  4. Badania nad stanem gospodarstw rolnych i rozrywką
  5. Historia pewnego wyjazdu i jego następstwa.
  6. Ścieżki pamięci - seminarium w Bolkowie

Copyright © 2014 | Łukasz Parysek & Absolwenci Wydziału Prawa 1969