login: hasło:

Absolwenci Wydziału Prawa 1969

O nas

Pierwszy w dziejach "proces" o zniesławienie

 

Skuszony tekstem Tadeusza o karach za cudzołóstwo  - na bazie starych dokumentów

 

pisze dla nas Staszek Shpetner

Podążając za przykładem Tadka Dobieckiego i ja wtrącę coś o dawnym, nawet bardzo dawnym przypadku procesu prawnego.

Będzie to coś z opowieści biblijnych, a dokładniej z Pięcioksięgu, a jeszcze konkretniej z Księgi Liczb, zwanej w hebrajskiej terminologii Księgą Na Pustyni (ba-mitbar).

Jest w tej opowieści pięcioro bohaterów. Czworo to członkowie jednej rodziny: Mojżesz, jego brat Aharon i siostra Miriam oraz żona Mojżesza Sefora. Piąty bohater to, jak zazwyczaj w Biblii, Wszechobecny i Wszechmocny. Fabuła opowieści toczy się w okresie wędrówki Synów Izraela po pustyni, po ich wyjściu z niewoli egipskiej. Do "zniesławienia" doszło podczas intymnego tête-à-tête między Aharonem a Miriam. Siostra Mojżesza jest przedstawiona tu jako niezmordowana gaduła i plotkara, a w pewnym stopniu nawet jako dość wredny babsztyl. Otóż w rozmowie z bratem Miriam obdarzyła swoją szwagierkę pogardliwym epitetem "czarnucha" (to moje dość swobodne tłumaczenie hebrajskiego słowa "kuszit"). Sefora rzeczywiście była ciemnoskóra. Nie jest podane co powodowało Miriam nazwać tak swoją szwagierkę. Skłaniam się do oceny, że wynikało to z wewnątrz rodzinnych niesnasek. Bardzo prawdopodobna jest też możliwość, że Miriam uważała małżeństwo brata za mezalians. W każdym razie pełny opis tego wydarzenia nie przedstawia dowodu na to, że Mojżesz czy Sefora byli świadomi treści rozmowy i wypowiedzi Miriam i poczuli się tym urażeni czy poniżeni, nie mówiąc już o złożeniu przez obydwoje lub jedno z nich skargi czy pozwu. Ale do sprawy i do sporu rodzinnego włączył się piąty bohater opowieści, ów Wszechmocny i Wszechobecny. On to interweniował i nałożył na Miriam surową, iście drakońską karę, - zesłał na nią trąd. Była to kara niezwykle surowa, ponieważ łączyła w sobie nie tylko cierpienia z samej choroby, ale także banicję ze społeczności.

Spójrzmy na to wydarzenie z perspektywy dzisiejszego prawa. Nie jestem biegły w polskim ustawodawstwie, dlatego porównam to, podkreślam, że bardzo pobieżnie, do bardziej mi znanego prawa izraelskiego.

Po pierwsze, wypowiedź Miriam nie kwalifikuje się do definicji zniesławienia, bowiem to zachodzi w wypadku, gdy co najmniej jeszcze jedna osoba, oprócz dwojga rozmówców, jest świadkiem pomówienia lub jest ono (pomówienie) dostępne, przez wszelkie środki masowego przekazu, osobom trzecim.

Po drugie, zgodnie z opisem, nie miało miejsca jakikolwiek postępowanie prawne (cywilne lub karne).

Po trzecie, bezpośrednio dotknięci pomówieniem nie byli stroną w zastosowanym przez Boga postępowaniu

Po czwarte, kara jaka została nałożona na Miriam nie była w jakikolwiek sposób adekwatna do powagi jej czynu.

Dzisiaj, w praktyce prawnej stosowanej w Izraelu, zniesławienie może być rozpatrywane w procesie karnym lub cywilnym. Kara w wyniku skazania w obu postępowaniach to prawie wyłącznie sankcja pieniężna (grzywna lub odszkodowanie). 

Czym więc możny wytłumaczyć taki sposób ukarania Miriam? Sama opowieść biblijna daje na to odpowiedź. Autor opowieści nie ukrywa, że to Bóg osobiście interweniował i ukarał Miriam. Można założyć, że w intencji autora, przedstawiając w ten sposób "zbrodnię i karę" Miriam, była bardziej ochrona prestiżu Mojżesza niż Sefory. Wiadomo, że Mojżesz jest przedstawiony w Biblii jako drogi pupil Wszechmogącego, gorliwy wykonawca jego instrukcji, będący z nim w bliskim kontakcie i prowadzący z nim niejednokrotnie bezpośrednie rozmowy. Nie jest więc trudno zrozumieć, dlaczego tenże autor mobilizuje aż tak wysoką instancję, w błahym, w końcu; rodzinnym konflikcie.

No i jest też "happy end". Będąc świadkiem nieszczęsnego losu siostry, Mojżesz, ogarnięty litością dla niej, przebaczył jej i zwrócił się znów do swojego protektora o ułaskawienie jej. Ten przychylił się do jego prośby. I tak obaj, Mojżesz i Bóg, mają ostatecznie "dobrą prasę". Uwaga na zakończenie. Napisałem wyżej, że "fabuła opowieści toczy się". Nie jestem jednakże przekonany, że powyższe było rzeczywiście wydarzeniem historycznym, więcej - skłaniam się przyznać rację tym badaczom, którzy twierdzą, że cała opowieść o wyjściu "Synów Izraela" z egipskiej niewoli, jak i sporo innych opowieści biblijnych, jest wymysłem późniejszych autorów, pragnących przyciągnąć wyznawców nowej wiary w Jehowę. Ale to już inna historia.                  Staszek Shpetner

20 czerwca 2021

Więcej z działu "O nas"...

 1. Pierwszy w dziejach "proces" o zniesławienie
 2. Cudzołóstwo w starych dokumentach
 3. Bądźmy zawsze razem
 4. O dwóch kółkach
 5. Kończy się okres rozliczeniowy podatku za 2020 rok
 6. Na tle wspomnień z Dwudziestolatki
 7. Pesach – Wielkanoc - Pascha
 8. Dalej Absolwenci 69 spotykają się na Skype
 9. Żegnamy naszego kolegę
 10. Fałsz Kobiety
 11. Rusycyzmy przyswojone
 12. Rozpoczynamy nowy temat
 13. Moim koleżankom Absolwentkom69
 14. Gry i zabawy
 15. Co wyszukano w lamusie pamięci
 16. Utwory kabaretu Bezpłatna protekcja
 17. Prolegomena do umykających słów
 18. Co nas drażni (dziwi) w ramach różnicy pokoleń.
 19. Drodzy Absolwenci 69
 20. Jesień trzeba zobaczyć lub usłyszeć
 21. TRZY CHANDRY
 22. Odświeżamy nasze pasje
 23. Historia Kabaretu Prawników
 24. Wspomnienie o Romanie Wtorku
 25. Mario
 26. Zapasy z koronowanym wirusem trwają
 27. Zjazd pod koroną wirusa
 28. Spotykajmy się w czasie epidemii
 29. Smutna wiadomość
 30. Świątecznie lecz bezpiecznie
 31. Nowy tomik wierszy
 32. Zjazd odwołany
 33. Kolejny, już 24-ty, coroczny zjazd Absolwentów Prawa 69
 34. Ruch na naszej absolwenckiej stronie
 35. Koledzy Absolwenci - DO ROBOTY
 36. Spotkanie teatralne – ostatnie w 2019 roku
 37. Drodzy Absolwenci
 38. Przeszło stu prawników – Absolwentów Prawa 69
 39. Przykra informacja
 40. Słowo o Jurku
 41. Po raz dziesiąty odwiedziliśmy Rudę Milicką
 42. Bystrzyca Kłodzka na lipcowe spotkanie
 43. Pół wieku od zakończenia studiów!
 44. Absolwenci69!
 45. Nasi Drodzy Absolwenci
 46. Zjazd w dniach od 7 do 9 czerwca 2019
 47. Zaproszenie na Uroczysty Zjazd Jubileuszowy
 48. Same serdeczności
 49. Wyższa Szkoła Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 50. Akademia Sztuk Teatralnych
 51. Dwunaste spotkanie z WCA na szlaku Akademickiego Wrocławia
 52. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 53. Kolejna przygoda na drodze Akademickiego Wrocławia
 54. Akademia Wychowania Fizycznego
 55. Spotkanie ultranowoczesności z historią
 56. Spotkanie z nauką.
 57. Spotkanie w Ossolineum
 58. Komitet organizacyjny jak dzwon
 59. W drodze na kolejny Zjazd Absolwentów 69
 60. Grawitacja spada a moc rośnie
 61. Spacer wrocławskim traktem teatralnym
 62. Papieski Wydział Teologiczny
 63. Wielkanoc 2018 roku
 64. Profani w świątyni sztuki
 65. Akademia Sztuk Pięknych
 66. XXI Zjazd - Krynica - Zdrój, Słowacja
 67. Człowiek renesansu
 68. Cieszmy się Świętami
 69. IMAGINARIUM
 70. Pierwszy listopada
 71. Pociągiem do Szczecina na dwudziesty zjazd
 72. Mały zjazd w Gdańsku - drugi dzień
 73. Obyśmy zdrowi byli
 74. Program XX Zjazdu „ABSOLWENCI 69”
 75. Zjazd w Szczecinie - czerwiec 2017 r.
 76. Na ten Nowy Rok
 77. Czas płynie
 78. Jubileusze – jubileusze
 79. Autobus na początek XIX Zjazdu Absolwentów Prawa69
 80. Majówka turystyczna
 81. Święta, Święta, Święta
 82. Serdeczne gratulacje składamy
 83. XIX Zjazd Absolwentów 69!
 84. Oby nam się dobrze wiodło w kolejnym roku
 85. Usiądźmy przy stole
 86. Krasnal Paragrafek usynowiony
 87. IMMATRYKULACJA
 88. I cóż, że się zmieniamy – numer grupy zostaje ten sam.
 89. Jesień, jesień już
 90. Trudno dziś uwierzyć - czterdzieści pięć lat minęło
 91. W 2015 odwiedzimy Pragę
 92. Absolwenci Wydziału Prawa 1969 strona „Pod Paragrafkiem”
 93. Redakcja

Copyright © 2014 | Łukasz Parysek & Absolwenci Wydziału Prawa 1969